ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINDA İNORGANİK KATKILI SERAMİK BÜNYELER

Author :  

Year-Number: 2023-143
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-17 17:04:20.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 178-196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Farklı kültürlere ait seramik buluntularından elde edilen veriler, inorganik katkılı kil bünye kullanımının binlerce yıl önceye dayandığını göstermektedir. Günümüzde de halen zanaatkârlar, sanatçılar ve seramik endüstrisi tarafından halen devam eden bu kullanım seramik üretiminde önemli bir yere sahiptir. Karbon elementi içermeyen, bitkisel ve hayvansal kökenli olmayan malzemelerden oluşan inorganik katkılar, elde ediliş yöntemlerine göre doğal ve yapay inorganik katkılar olarak sınıflandırılmaktadır. Doğal inorganik katkıların birçoğu doğadaki killerde doğal olarak bulunabilirken yapay inorganik katkılar ise kullanıldığı haliyle doğada bulunmaz. Yapay inorganik katkılar, doğal malzemelerin kimyasal olarak işlenmesiyle veya yapay malzemelerin dönüşümüyle elde edilir. Doğrudan veya çeşitli ön hazırlık işlemlerinden geçirildikten sonra kil bünyeye eklenen inorganik katkılar, seramik üretiminin en önemli aşamaları olan şekillendirme, kuruma ve pişirim aşamalarında kil bünyenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştirmektedir. Araştırma kapsamında çağdaş seramik sanatında yaygın olarak kullanılan ve farklı özelliklere sahip doğal ve yapay inorganik katkılar seçilerek bunların seramik bünyelerdeki fiziksel ve kimyasal özellikleri sanatçıların çalışmaları üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırmada, yaygın olarak kullanılan inorganik katkıların seramik bünyelerdeki etkilerini çağdaş seramik sanatındaki örnekleri üzerinden incelemek ve bu doğrultuda inorganik katkılı stoneware bünye reçeteleri ve sanatsal uygulamalar yapmak amaçlanmıştır. Bu araştırmada kullanılan inorganik katkıların kil bünyelerde nasıl kullanıldıkları, pişirim öncesi ve sonrası kil bünyelerdeki etkileri ele alınacaktır. Sanatçıların seramik üretiminde farklı ve yeni malzeme arayışı, inorganik katkılı kil bünyelerin gelişimine olanak sağlamıştır. Kil bünyelerin yapısal özelliklerine katkıda bulunmanın yanı sıra estetik değerini de yükselten inorganik katkılar, yeni ifade biçimlerinin doğmasına yol açmış, böylelikle sanatçıların birçok özgün eser yaratmasına ilham kaynağı olmuştur.

Keywords

Abstract

The data obtained from the ceramic findings belonging to different cultures show that the use of clay body with inorganic addition dates back thousands of years. This usage, which still continues today by craftsmen, artists and ceramic industry, has an important place in ceramic production. Inorganic additions consisting of materials that do not contain carbon and are not of plant or animal origin are classified as natural and artificial inorganic additions according to the methods of their production. While many of the natural inorganic additions can be found naturally in clays in nature, artificial inorganic additions are not found in nature as used. Artificial inorganic additions are obtained by chemical processing of natural materials or by transformation of artificial materials. Inorganic additions added to the clay body directly or after undergoing various preliminary preparation processes change the physical and chemical properties of the clay body during forming, drying and firing stages, which are the most important stages of ceramic production. Within the scope of the research, natural and artificial inorganic additions with different properties, which are widely used in contemporary ceramic art, were selected and their physical and chemical properties in ceramic bodies were evaluated through the works of the artists. In the research, it is aimed to examine the effects of commonly used inorganic additions on ceramic bodies through examples in contemporary ceramic art and to make stoneware body recipes with inorganic addition and artistic practices in this direction. In this research, how the used additions are used in clay bodies and their effects on clay bodies before and after firing will be discussed. The artists’ search for different and new materials in ceramic production has enabled the development of clay bodies with inorganic addition. Inorganic additions which not only contribute to the structural properties of clay bodies, but also increase their aesthetic value, have led to the birth of new forms of expression, thus inspiring artists to create many unique works.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics