KARİYER SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2023-143
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-17 16:57:21.0
Language : İngilizce
Konu : İşletme
Number of pages: 341-352
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Chin ve ark. (2021). Bu bakış açısıyla Kariyer Sürdürülebilirliği ile ilgili teorik altyapı ve literatür taraması verilmiş, ardından istatistiksel sonuçlar ölçeğin geçerlik ve güvenirliği bağlamında gelecekteki araştırmalara yol göstermesi açısından tartışılmıştır. Bu çalışma bankacılık ve bilişim sektöründe çalışan toplam 355 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Brislin ve arkadaşları tarafından önerilen yöntem. al. (1973) ölçeğin çevirisi için kullanılmıştır. Bu yöntem hedef dile çeviri, çevirinin değerlendirilmesi, kaynak dile geri çeviri, çevirinin tekrar değerlendirilmesi ve uzmanlara danışılması sürecinden oluşur. Ölçeğin geçerlik çalışmaları açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Kariyer Sürdürülebilirliği ölçeğinin Türkçe versiyonunun uygulama alanı kapsamında geçerli ve güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Çalışma, bir ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğine dayanmaktadır ve gelecekteki çalışmalar, ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirmek için değişkenlerin kullanılmasını gerektirebilir. Türkiye'de gerçekleştirilen bu çalışma, Kariyer ve Kariyer Yönetimi literatüründe önemli bir kavram olan Kariyer Sürdürülebilirliği konusunda ileride yapılacak çalışmalara da referans olacaktır.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to investigate the validity and reliability of the Career Sustainability Scale in Turkish which was developed by Chin et al. (2021). In this perspective, the theoretical background and literature review are given about Career Sustainability and then the statistical results are discussed in the context of the validity and reliability of the scale for guiding future research. This study was carried out with a total of 355 people working in the banking and informatics sector. The method which was proposed by Brislin et. al. (1973) is used for the translation of the scale. This method consists of a process of translating to the target language, evaluating the translation, translating back to the source language, evaluating the translation again and consulting to the experts. Validity studies of the scale were subjected to exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. It has been found that the Turkish version of the Career Sustainability scale is reliable and valid within the scope of its application area. The study is based on validity and reliability of a scale  and future studies may require using variables to evaluate the scale of validity and reliability.This paper suggests using this scale in other sectors to get an insight of individuals’ and organizations’ thought of career sustainability.This study conducted in Türkiye will also be a reference for future studies on Career Sustainability, which is an important concept in the Career and Career Management literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics