ÖMER SEYFETTİN’İN MİRAS HİKAYESİNİN YAZISAL METİN ÖRNEĞİ OLARAK ÇÖZÜMLENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-142
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-07 11:28:05.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 206-226
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hikayeler toplumun sıkıntıları anlatabilmek adına en etkin bir araçtır. Yazısal metin örneklerinden Ömer Seyfettin’in Miras hikayesinin Büyük ölçekli, Küçük Ölçekli ve Üst yapı olarak incelenerek okuyuculara analiz konusunda yardımcı olacaktır. Bu çalışmada Miras hikayesinin metindilbilimsel ölçüler çerçevesinde belirlenen doğrultular etrafında çözümlenecektir. Yüzeysel olarak yapılan dilsel öğeleri derinlemesine inceleyerek Türkçe için örnek bir çözümleme olması hedeflenmektedir. Miras adlı hikayenin analizinde metin ölçütlerinden bağlaşıklık ve bağdaşıklık ile sınırlandırılmaktadır. Üst yapısal özelliklere değinilmeyecektir. Bu çalışmada nitel araştıma modeli olan yazılı doküman analizi yöntemi kullanılmaktadır. Nitel araştırmalarda toplanan verilerin bütüncül olması temel ilkelerdendir. Yazılı doküman analizinden sonra betimsel analiz yöntemiyle elde edilen veriler detaylı olarak incelenmektedir. Daha detaylı inceleyebilmek adına içerik analizi yönteminede başrulmaktadır. Ömer Seyfettin’in Miras adlı hikayesi metindilbilimsel açıdan incelenerek her insanın sıkılmadan okuyup analiz yapabileceği bir eserdir. Dilinin sade ve anlaşılır olması buna ek olarak okurları sıkacak kadar uzun olmaması bu eserin herkes tarafından ilgi çekmesini sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

Stories are the most effective tool to tell the troubles of society. It will help the readers to analyze the Miras story of Ömer Seyfettin, which is one of the examples of the written text, by examining it as Large-scale, Small-Scale and Superstructure. In this study, the Inheritance story will be analyzed around the directions determined within the framework of textlinguistic measures. It is aimed to be an exemplary analysis for Turkish by examining the linguistic elements made superficially. In the analysis of the story called Heritage, it is limited to cohesion and coherence, which are among the text criteria. Superstructural features will not be mentioned. In this study, the written document analysis method, which is a qualitative research model, is used. It is one of the basic principles that the data collected in qualitative research is holistic. After the written document analysis, the data obtained by the descriptive analysis method are examined in detail. In order to examine it in more detail, the content analysis method is also started. Ömer Seyfettin's story Miras is a work that every person can read and analyze without getting bored by examining it in terms of text-linguistics. The fact that the language is simple and understandable, in addition to the fact that it is not long enough to bore the readers, will ensure that this work attracts everyone's attention.

 

Keywords