EDİRNEKAPI MEZARLIĞININ TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE DEĞİŞİMİ

Author :  

Year-Number: 2023-143
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-17 16:41:52.0
Language : Türkçe
Konu : Mimarlık
Number of pages: 247-286
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı-Türk şehir dokusu içerisinde konutlarla anıt yapıların birlikteliğinden oluşan genel görünüm, kentin yeşil alanlarını oluşturan hazire ve mezarlıklarla da bütünleşerek, kent peyzajına önemli katkılarda bulunur ve kente ayrı bir güzellik kazandırır. İstanbul’daki Osmanlı dönemi mezarlıkları, yüzyıllar boyunca yapılan definlerle zamanla genişlemiş; ancak 19. Yüzyılda Osmanlı döneminde, daha çok da Cumhuriyet döneminde yapılan müdahaleler sonucu tahribata uğramışlardır. Mezarlık alanlarına ve mezar taşlarına gereken önem verilmemiş ve söz konusu değerler yeterince korunamamıştır. Mezarlıklarda meydana gelen tahribat ve değişimin belgelenebilmesinin, yalnızca buralardaki mezar taşlarının ele alınmasıyla mümkün olamayacağı, mezarlık alanlarında meydana gelen tahribat ve değişikliklerin de ortaya konmasıyla mümkün olabileceği düşünülmektedir. Edirnekapı Mezarlığının İstanbul’un fetihten sonraki asırlarda adım adım genişlediği, 20.yüzyılda yeni yolların açılmasıyla da büyük tahribata uğradığı görülmektedir. Gördüğü müdahaleler sonucu Edirnekapı Mezarlığından ayrılan parçalar Cumhuriyet döneminde müstakil birer mezarlık olarak yeniden adlandırılmıştır. Bu makalede, Eyüpsultan ilçe sınırları içerisinde bulunan Edirnekapı Mezarlığı tarihi haritalar ve arşiv belgelerinden yararlanılarak incelenmiş; günümüzdeki durumu da ele alınarak tarihi süreç içerisinde geçirdiği değişimler ortaya konmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The general appearance, which consists of the unity of residences and monumental structures in the Ottoman-Turkish city, integrates with the burial grounds and cemeteries that form the green areas of the city, making important contributions to the urban landscape and giving the city a distinctive beauty. Ottoman cemeteries in Istanbul expanded over the centuries; however, they were destroyed as a result of the interventions in the 19th and 20th centuries. Cemetery areas and tombstones were not given due importance and these cultural assets could not be preserved. It is not possible to document the destruction and change in cemeteries only by considering the tombstones. In addition, the destruction and changes in the cemetery areas should be revealed. Edirnekapı Cemetery expanded step by step in the centuries after the conquest of Istanbul, and it suffered great damage with the opening of new roads in the 20th century. As a result of the interventions, the pieces that were separated from the Edirnekapı Cemetery were renamed as independent cemeteries during the Republican period. In this article, the Edirnekapı Cemetery, located within the boundaries of Eyüpsultan district, has been examined by making use of historical maps and archive documents; It has been tried to reveal the changes it has undergone in the historical process by considering its current situation.

tried to reveal the changes it has undergone in the historical process by considering its current situation.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics