MALUMUN İLAMI MI? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANET Mİ? KAMUOYU ARAŞTIRMALARININ MEDYADA SUNUMU

Author :  

Year-Number: 2023-143
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-17 16:17:37.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 1-12
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kamuoyu araştırması, en dar haliyle bir topluluğun belli bir konudaki eğilimlerini ortaya koymak amacıyla yapılan saha çalışması olarak tanımlanabilmektedir. Tanımından da anlaşılabileceği üzere kamuoyu araştırmalarının temel iddiası, var olanı nesnel olarak gözler önüne sermektir. Araştırmaların sonuçlarına göre ticari kurumlar özelinde ürün ya da hizmetler, toplumsal kurumlar özelinde ise verilen mesajlar, izlenen politikalar ve yürütülen icraatlar tekrar gözden geçirilmekte, hedef kitle ile en uygun noktada buluşma şansı yakalanmaktadır. Kamuoyu araştırmalarının ideal işlevi bu yöndeyken pratikte bazı kamuoyu araştırmalarının mevcudu ortaya koymak yerine, ortaya konanı mevcut hale getirebilmekte olduğuna dair eleştirilere maruz kalmaktadır. Bu iki uç arasında salınan kamuoyu araştırmalarının tümü benzer ya da aynı yöntemlerle yapılmakta ve özünde bilimsellik iddiası taşımaktadır. Bu çalışma ilkin kamuoyu araştırmalarına dair kavramsal düzeyde bilgi vermekte, bu araştırmaların misyon ve işlevleri hakkında genel bir çerçeve çizmekte, ardından araştırmaların gerçeği ortaya koyma ve ortaya koyduklarını gerçeğe dönüştürme etkilerini ele almaktadır.

Keywords

Abstract

Public opinion research can be defined as the fieldwork carried out in order to reveal certain final features in a narrow place. As it can be understood from its definition, the main claim of explanatory research is to expose the existing objectively. According to the sources of the research, products or services in commercial organizations, messages given in social organizations, policies followed and actions carried out are reviewed, and a chance to meet with the target audience at the most appropriate point is achieved. While this is the ideal function of public opinion polls, in practice some general polls can make what is presented available rather than presenting it. This kind of research research is carried out in the same country as ideal research research and has a scientific claim. While this study draws a general framework about the mission and objects of their research, also critically examines the effects of these researches on revealing the truth and turning what they reveal into reality.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics