REVİKTİMİZASYON (YENİDEN MAĞDURİYET) ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: EKOLOJİK YAKLAŞIM

Author :  

Year-Number: 2023-143
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-07 15:56:11.0
Language : Türkçe
Konu : Psikoloji
Number of pages: 83-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Reviktimizasyon üzerine yapılan sınırlı araştırmalarda, sosyal desteğin cinsel saldırı mağdurlarının psikolojik olarak iyileşmesi üzerinde önemli bir faktör olduğu vurgulanmaktadır. Reviktimizasyonun doğasını anlamak ve mağdurların çevresindeki kişilerin olası rollerini değerlendirme açısından ekolojik bir yaklaşım benimsemenin gelecekte önleyici çalışmalar yapmak için faydalı olacağı düşünülmektedir. Mağdurların alabileceği olumsuz sosyal tepkiler yaşadıkları sıkıntı ile başa çıkmalarında riskli davranışlar içinde bulunma olasılığını artırabilir ve potansiyel failler tarafından tekrar hedef alınma riskine yol açabilir. Makrosistem düzeyinde kültür, ayrımcılık, ırkçılık ve cinsiyetçilik gibi çevresel değişkenleri iyi analiz etmenin kadınların reviktimizasyonunu engellemek adına yapılacak çalışmalarda faydalı olacağı düşünülmektedir. Yine reviktimizasyonu sosyal bağlamda ele alıp buna göre sosyal bilişsel modeller geliştirmenin riski azaltacağı öngörülmektedir.

Keywords

Abstract

In limited research on revictimization, it is emphasized that social support is an important factor in the psychological recovery of victims of sexual assault. It is thought that adopting an ecological approach in terms of understanding the nature of revictimization and evaluating the possible roles of the victims around the victims will be beneficial to carry out preventive studies in the future. Negative social reactions that victims may receive may increase the likelihood of having risky behaviors in cope with their grievance and lead to a risk of being targeted by potential perpetrators. It is thought that well analyzing environmental variables such as culture, discrimination, racism and sexism at macrosystem level will be beneficial in the studies to prevent women's revictimization. It is also foreseen that the development of social cognitive models accordingly will reduce the risk.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics