TikTok’TA “OKUL ÖNCESİ ETİKETİYLE YAPILAN PAYLAŞIMLARIN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-142
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-14 14:22:42.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 339-356
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tiktok, kullanıcılarına 15 saniye ile 3 dakika arasındaki kısa videoları paylaşma imkanı sağlayan bir sosyal medya uygulamasıdır. Özellikle gençler arasında popüler olan uygulama, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahiptir. Tiktok, müzik, dans, komedi ve diğer popüler kültür içerikleriyle doludur ve kullanıcılar kendi videolarını da paylaşabilirler. Uygulama, algoritmik bir yapıya sahip olduğu için, kullanıcılara ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş içerikler sunar. Bu özelleştirme, kullanıcılara daha fazla etkileşim ve keşif imkanı sunar ve kullanıcılar arasında paylaşılan içeriklerin hızlı bir şekilde yayılmasına olanak tanır. Bu çalışma, 17.03.2023 tarihi itibarıyla Tiktok'ta "okul öncesi" etiketiyle yapılan son 400 paylaşımın incelenmesi ile ilgili bir nitel durum çalışmasıdır. Araştırma soruları, paylaşımlarda çocukların yüzlerinin görünme durumu, paylaşım yapanların cinsiyet ve meslek dağılımları, en çok paylaşılan içerikler, etkinliklerin dağılımı, paylaşılan ortamlar ile okul öncesi ile ilişkilendirilen sözcüklerin belirlenmesidir. Çalışma, Tiktok gibi özellikle Türkiye’de her yaştan insana ulaşabilen bir uygulamanın okul öncesi etkinlikleri hakkında nasıl bir görüntü sunduğunu anlamak için yapılmıştır. Durum çalışması; araştırmacının, gerçek yaşamda güncel bir durumu çeşitli bilgi kaynakları kullanarak detaylı ve derinlemesine incelediği nitel bir yaklaşımdır. Bu çalışmada da çevrimiçi bilgi toplama yönteminden yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin daha ayrıntılı bir şekilde irdelenmesi amacıyla, nitel veri analizinde kullanılan yöntemlerden biri olan “içerik analizi” kullanılmış ve elde edilen veriler kodlama yapılarak analiz edilmiştir. En çok paylaşılan içerikler arasında şarkılar, oyunlar ve etkinlik önerileri yer almaktadır. En sık paylaşılan etkinlikler arasında oyunlar, hareket etkinlikleri ve sanat etkinlikleri bulunmaktadır. Paylaşılan ortamlar genellikle ev veya sınıf gibi kapalı alanlardır ve içerik olarak eğlenceli, interaktif ve öğretici yaklaşımlar yer almaktadır. Okul öncesi ile ilişkilendirilen sözcükler arasında, öğrenme, eğlence, oyun, sanat ve keşif gibi kavramlar bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

Tiktok is a social media application that allows users to share short videos between 15 seconds and 3 minutes. The app is especially popular among young people and has millions of users worldwide. Tiktok is full of music, dance, comedy and other pop culture content, and users can also share their own videos. Because the app has an algorithmic structure, it provides users with customized content based on their interests. This customization offers users more interaction and exploration and allows for the rapid spread of shared content among users. This study is a qualitative case study of the most recent 400 posts with the hashtag "preschool" on Tiktok as of March 17, 2023. The research questions include the visibility of children's faces in the posts, the gender and occupation distribution of the posters, the most shared content, the distribution of activities, the shared environments, and the words associated with preschool. The study was conducted to understand how an application such as Tiktok, which can reach people of all ages, especially in Turkey, presents an image of preschool activities. Case study is a qualitative approach in which the researcher examines a current situation in real life in detail and in depth using various sources of information. In this study, online information collection method was utilized. In order to examine the data obtained in more detail, "content analysis", one of the methods used in qualitative data analysis, was used and the data obtained were analyzed by coding. The most frequently shared content included songs, games and activity suggestions. The most frequently shared activities included games, movement activities and art activities. The environments shared were usually indoor spaces such as home or classroom, and the content included fun, interactive and educational approaches. Words associated with preschool include learning, fun, play, play, art and exploration.

Keywords