ALTERNATİF OKULLARA İLİŞKİN BİR DERLEME ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2023-141
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-21 10:21:03.0
Language : İngilizce
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 171-183
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Alternatif okullar geleneksel okullardan farklı olarak deneyim sunan her türlü okulları ifade etmekte ve getirdikleri alternatif eğitim modelleri ile öğrencilerin bireysel gereksinimleri ve ilgi odaklarına hitap ederek tüm öğrencilerin başarısı ve gelişimini hedeflemektedir. Bu bağlamda esnek ve yenilikçi programlar sunan alternatif okullar, klasik okulların göz ardı ettiği hususlara çözüm getirmeye çalışmaktadır. Alternatif okulların öğrencilerin bireysel farklılıklarına verdiği önemin, verilen eğitimin kalitesini yükseltmektedir. Eğitime katkısı yüksek olan bu okulların geçmişten günümüze durumunu ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma, alayazın incelenerek bir derleme yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda alternatif okullara ilişkin kavramsal tanım, tarihsel gelişim, alternatif okulların temelleri ve özellikleri başlıkları yer almaktadır.

Keywords

Abstract

Alternative schools express all kinds of schools that offer experience unlike traditional schools and aim at the success and development of all students by addressing the individual needs and interests of the students with the alternative education models they bring. In this context, alternative schools that offer flexible and innovative programs try to solve the issues that classical schools ignore. The importance that alternative schools give to the individual differences of students increases the quality of the education provided. This study, which aims to reveal the status of these schools, which have a high contribution to education, from the past to the present, aims to make a compilation by examining the text. In line with this purpose, the conceptual definition of alternative schools, historical development, foundations and characteristics of alternative schools are included.

Keywords