YENİ MEDYADA TREND TASARIM TÜRÜ OLAN HAREKETLİ REKLAM TASARIMLARININ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-142
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-14 12:12:31.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 306-325
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijital teknolojilerin gelişimiyle birlikte yeni medya kavramının önem kazandığı ve pek çok alanda önemli bir araştırma konusu haline geldiği görülmektedir. İletişim ve tasarım gibi faaliyetlerin sayısal bir ortamda gerçekleştiği günümüz dünyası; sosyal, kültürel, ekonomik vs. gibi pek çok anlamda yeniden şekillenmektedir. Buna bağlı olarak görsel iletişim dili de yeniden şekillenmekte ve giderek çeşitlenmektedir. Yeni mecralara uygun yeni bir dilin benimsendiği görsel iletişim tasarımında biçim, içerik ve teknik bakımından bir değişim gözlemlenmektedir. Günümüz ağ bağlantılı, dijital ve küresel olarak nitelendirilebilecek dünyanın iletişiminde evrensel ve etkileyici bir dil olarak hareketli grafik tasarımların önem kazandığı görülmektedir. Yeni mecralarda, karmaşık haldeki bilgi yığınını görselleştirmek ve kısa sürede iletmek bir ön koşul haline gelmiştir. Dolayısıyla hareketli grafik, animasyon gibi dinamik video görüntü formatlarının yeni medyada büyük ölçüde baskın bir rol oynadığı görülmektedir. Araştırmada, hareketli grafik tasarım türleri ve üretilen tasarımlar aracılığıyla gerçekleştirilen iletişime odaklanılmıştır. Araştırmanın verileri ilgili literatürün taranması ve tasarım örneklerinin incelenmesi, ayrıca nitel yöntemlerden biri olan doküman incelemesi ile elde edilmiştir. Buna bağlı olarak yeni medyada grafik tasarım veya görsel iletişim tasarımı içerik üretimini biçimlendiren teknoloji, tasarım, hedef kitle, görsel kültür ve estetik ilişkisi sosyal medya ve internet reklamları bağlamında incelenmiştir. Araştırmada, görsel iletişim sürecinde hareketli görüntü tasarımlarının izleyicinin ilgisini durağan olanlara nazaran çok daha çekici hale getirdiği, özgün ve tarz olabilecek tasarımların üretilmesine olanak sağlayarak alana zenginlik kattığı, sosyal medya iletişim mecrasında trend olan hareketli grafik tasarım örnekleri arasında GIF, video ve TikTok benzeri uygulamaların kısa süreli olmasının izlenme oranlarını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

It is seen that the concept of new media has gained significance and has become an important research topic in numerous fields with the development of digital technologies. Today's world, where activities such as communication and design take place in a digital environment, is reshaped in many aspects such as social, cultural, and economic. Accordingly, the language of visual communication is also reshaped and increasingly diversified. A change in terms of form, content and technique can be observed in visual communication design, where a new language suitable for new platforms is adopted. It can be seen that motion graphics designs have gained importance as a universal and impressive language in the communication of today's networked, digital and global world. Visualizing the stack of complex information and transmitting it in a short time has become a precondition in new media. Thus, it is seen that video image formats such as motion graphics and animation play a dominant role in new media. The research focused on the types of motion graphics design and the communication through the designs produced. The data of the research were obtained by reviewing the relevant literature and examining the design examples, as well as document analysis, which is one of the qualitative methods. Accordingly, the relationship between technology, design, target audience, visual culture and aesthetics that shape the content production of graphics design or visual communication design in new media has been examined in the context of social media and Internet advertisements. In the research, it has been concluded that the motion image designs in visual communication process attract more attention from the audience than the static ones, add richness to the field by enabling the production of original and stylish designs, and that the short duration of the motion graphics such as GIF, video and TikTok applications, which are trending in social media communication platform, increases the ratings.

Keywords