BAŞLANGIÇ DÜZEY UKULELE METOTLARININ TARANMASI VE SEÇİLMİŞ METOTLARIN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-141
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-15 12:45:33.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 432-456
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ukulele hem dünyada hem de ülkemizde popülerliği gün geçtikçe artmakta olan bir eğitim müziği çalgısıdır. Bunun en büyük nedenleri arasında ukulelenin tınısının çok sevilmesi, bir eşlik çalgısı olması, kolay taşınabilir, kolay çalınabilir ve öğretilebilir, düşük maliyetli olması bakımından kolay temin edilebilir olması gelmektedir. Müzik eğitiminde kullanılabilirliği bakımından önem teşkil eden bu çalgının öğrenilmesi ve öğretilmesi için yazılmış birçok başlangıç düzey ukulele metodu bulunmaktadır. Bu araştırma tüm başlangıç düzey ukulele metotlarının taranmasını ve elde edilen metotların belirlenen kriterler doğrultusunda doküman analizi yapılarak incelenmesini amaçlayan nitel bir araştırmadır. Alanında yapılan ilk araştırma olması bakımından bu çalışma ile ukulele öğrenmek ve öğretmek isteyen müzik öğretmenleri için yol gösterici bir kaynak sunmak hedeflenmiştir. Literatür taraması sonucu ülkemizde ve diğer ülkelerde olmak üzere toplamda 94 adet başlangıç düzey ukulele metotu yazıldığı tespit edilmiş ve tamamına bulgular bölümünde yer verilmiştir.  Bu metotlardan ulaşılabilen 26 adet başlangıç düzey ukulele metotu nota öğretimi, ritim öğretimi, teorik çalışmalar, teknik çalışmalar, dağarcık ve kapak düzeni gibi kriterlerin bulunma durumu açısından içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, incelenen başlangıç düzey ukulele metotlarının içerik bakımından farklılık gösterdiği görülmüştür. İncelenen metodlardan sekizinin içerik bakımından diğer metotlara kıyasla daha zengin bir içeriğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Müzik eğitimcilerinin ukulele öğretiminde tek bir metoda bağlı kalmak yerine birden fazla metottan yararlanmasının faydalı olabileceği gibi çeşitli önerilere de çalışmada yer verilmiştir. 

Keywords

Abstract

Ukulele is a popular educational instrument that is increasingly gaining popularity both worldwide and in our country. The main reasons for this are its nice sound, its usefulness as an accompaniment instrument, its portability, ease of playability and teachability, and its ease of obtainability due to its affordable price. There are many beginner-level ukulele methods written for learning and teaching this instrument, which is important in terms of its usability in music education. This research is a qualitative research aiming to scan all beginner-level ukulele methods and to analyze the obtained methods by document analysis in line with the determined criteria. As the first study in the field, this research aims to provide a guiding source for music teachers who want to learn and teach ukulele. As a result of the literature review, it was determined that a total of 94 beginner-level ukulele methods were written in our country and other countries, and all of them were included in the findings section. Out of these methods, 26 beginner-level ukulele methods, obtained by the researchers, were analyzed through content analysis based on criteria such as note teaching, rhythm teaching, theoretical studies, technical studies, repertoire, and cover design. As a result of the study, it was observed that the examined beginner-level ukulele methods showed differences in terms of content. Eight of the examined methods were found to have richer content compared to the other methods. Based on the results, several suggestions were made by the researchers. For examples, music educators could use multiple methods rather than sticking to a single method in ukulele teaching.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics