TARİHSEL SÜREÇ BAĞLAMINDA SİNEMA FELSEFE İLİŞKİSİ

Author:

Year-Number: 2023-142
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-14 12:02:57.0
Language : Türkçe
Konu : Sinema
Number of pages: 430-447
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada temel olarak sinema felsefe ilişkisine odaklanıldı ve bu ilişkinin bütünlüklü bir şekilde anlaşılabilmesi için sinema felsefe ilişkisinin zaman içinde gelişimi ve sinema felsefe ilişkisine dair ileri sürülen farklı fikirler ele alındı. Felsefe ile düşünce ekseninde kesişen sinema, görsel bir mecra olarak geleneksel felsefeye farklı bir boyut kazandırır. Genel olarak yazılı ve sözlü şekilde yapılan geleneksel felsefenin, sinemanın icadı ve sinematografik unsurların gelişimi ile yıllar içinde görsel boyut ortamını da felsefe yapma mecrası olarak kullandığı söylenebilir. Sinema ve felsefe yakınlaşması ilk olarak sinemanın erken dönem kuramcılarının fikirleri çerçevesinde oluşur. Zaman içinde çeşitli düşünürlerin katkılarıyla genişleyen alana dair sistematik çalışmalarda özellikle Gilles Deleuze’ün fikirleri öne çıkar. Deleuze sonrasında çeşitli yaklaşımların ortaya çıkmasıyla farklı bir boyuta taşınan sinema felsefe ilişkisi son dönem sinema çalışmalarında öne çıkan tartışma alanlarından biri olur. Sinema felsefe ilişkisinin ilk ortaya çıktığı dönemden, güncel çalışmalara kadar geçen süreci ele alan çalışmada, dizin taraması tekniğiyle literatür taranarak, açıklayıcı ve irdeleyici nitel yöntemle sinema felsefe ilişkisi analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the main focus is on the relationship between cinema and philosophy, and in order to understand this relationship in a holistic manner, the development of the relationship between cinema and philosophy over time and the different ideas on the relationship between cinema and philosophy are discussed. Cinema, which intersects with philosophy on the axis of thought, brings a different dimension to traditional philosophy as a visual medium. It can be said that traditional philosophy, which is generally practiced in written and oral form, has used the visual dimension as a medium for philosophizing over the years with the invention of cinema and the development of cinematographic elements. The rapprochement between cinema and philosophy first occurs within the framework of the ideas of early theorists of cinema. In systematic studies on the field, which has expanded with the contributions of various thinkers over time, especially Gilles Deleuze's ideas come to the fore. The relationship between cinema and philosophy, which has moved to a different dimension with the emergence of various approaches after Deleuze, becomes one of the most prominent areas of discussion in recent cinema studies. In this study, which deals with the process from the period when the relationship between cinema and philosophy first emerged to the current studies, the relationship between cinema and philosophy is analyzed with an explanatory and exploratory qualitative method by scanning the relevant literature with the index search technique.

Keywords