SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ İLE ENGELLİLERİN İŞ PERFORMANSINI GELİŞTİRME: POTANSİYELLER VE SINIRLILIKLAR

Author:

Year-Number: 2023-142
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-14 11:53:28.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Politika
Number of pages: 384-392
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Engelli bireylerin fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal yaşama katılımlarının sağlanması ve ayrımcılığa karşı korunmaları özel politikalar gerektirir. Çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması, sürdürülmesi ve iş verimi performansının artırılması amacıyla yapılacak her çalışma engelli çalışanları da kapsar. Çalışma hayatında yer alan engelli bireylerin karşılaştığı zorluklar farklı türlerde olabilir. Bu zorluklarla mücadelede gelişen teknolojiden ne ölçüde faydalanılacağı merak konusudur. Temelde zaten yeni gelişen her uygulamanın her şeyden önce insanoğluna fayda sağlaması beklenir. Sanal gerçeklik teknolojisi, eğlence sektöründen savunma sanayisine kadar çok çeşitli sektörlerde yerini alırken engellilerin sorunlarını çözümlemeyi de vaat eden yönüyle iş hayatında yer alan engellilerin iş sağlığı ve güvenliğinin sürdürülmesinde önemli bir enstrüman olma yolunda ilerlemektedir. Bu çalışma engelli çalışanların karşılaştığı mevcut zorlukları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için sanal gerçeklik teknolojisini barındıran fırsatları belirleyebilmeyi amaçlamakta ve böylelikle iş hayatında yer alan engelli bireylerin iş sağlığı ve güvenliğindeki iyileştirmeyi artırmayı hedeflemektedir.

Keywords

Abstract

The physical and mental needs of disabled individuals require special policies to be met, their participation in social life to be ensured and protection against discrimination. Any work done to protect the health and safety of employees and improve work performance also includes disabled workers. The challenges faced by disabled individuals in the workplace can be of different types. The extent to which developing technology will be utilized in combating these challenges is a matter of curiosity. Essentially, any new application is expected to provide benefits to human beings first and foremost. Virtual reality technology is advancing as an important instrument in maintaining the occupational health and safety of disabled individuals in the workplace, with its promise to solve the problems of disabled individuals in a variety of sectors, from entertainment to defense industries. This study aims to identify opportunities that include virtual reality technology to eliminate or minimize the current challenges faced by disabled workers and thus increase the improvement of their occupational health and safety in the workplace.

Keywords