MUAMMER ÇAKI VE SANATI ÜZERİNE

Author :  

Year-Number: 2023-141
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-08 23:05:06.0
Language : Türkçe
Konu : Geleneksel Türk Sanatları
Number of pages: 84-96
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat topluma yön veren, toplumun gerçeklerini yansıtan, insanla nesnel gerçeklik arasında estetiksel iletişim kuran önemli bir role sahiptir. Yaşadığımız topraklar yüzyıllardır süregelen gelenekselleşmiş bir atmosfer ve sanat dallarına sahiptir. Anadolu Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve günümüze kadar ayakta kalmayı başaran Türk Çini Sanatı bu süreçlerde birçok değişim yaşamış, birçok sanatçı yetiştirmiştir. Bu önemli mirası bugün iyi değerlendiren ve yapıtlarıyla adından söz ettiren birçok sanatçı yer almaktadır. 1959 ve 2000’li yıllar arasında yaşamış olan sanatçı, akademisyen Muammer Çakı da bu önemli insanlar arasındadır ve hala adından söz ettiren, unutulmayan bir sanatçıdır. Muammer Çakı hem geleneksel çini sanatına hem de çağdaş seramik sanatına kattığı eserler, yaratıcılığı ve ortaya koyduğu mesajlar açısından tanınmaktadır. Özellikle geleneksel çini sanatı ile ilgili yaptığı eserler, form ve teknik özellikleriyle tamamen geleneksele dayanmasına rağmen farklı bir estetik ifadeye sahiptir. Bu türden çalışmalar büyük bir birikim ve geleneksel form anlayışında hâkimiyet gerektirir. Çakı’nın çağdaş seramik sanatına kattığı eserlerde ise sanatçı duyarlılığı ile iletilen mesajlar, kültürel birikimleri yansıtan ve aynı zamanda tarihsel kültürümüzün sorunlarını içeren farklı eserler de görmek mümkündür. Sanatçı yaşadığı dönem içerisinde adından sıkça söz ettirebilmiş ve adına açılan Muammer Çakı Seramik Yarışmasıyla ismi hala yaşatılmaktadır. Çok az sanatçı böylesine kısa bir hayat süresinde ortaya koyduğu eserler ve insani değerler açısından yıllarca örnek gösterilmiş ve bir iz bırakabilmiştir.

Keywords

Abstract

Art plays an essential role in directing society, reflecting the realities of society, and establishing an aesthetic communication between human beings and objective reality. The lands we live in have a traditional atmosphere and various branches of art that have been going on for centuries. Turkish Ceramic Art, which has survived from the Anatolian Seljuk period to the Ottoman era and to the present day, has experienced many changes and has produced many artists. Many artists who evaluate this important legacy well and make a name for themselves with their works exist today. Muammer Çakı, an artist and academician who lived between 1959 and the 2000s, is one of these important people and is still a remembered and unforgettable artist. Muammer Çakı is known for the works he contributed to both traditional ceramic art and contemporary ceramic art, his creativity, and the messages he conveyed. Especially in his works in traditional ceramic art, although based entirely on tradition in terms of form and technical characteristics, he has a different aesthetic expression. Such works require a great deal of accumulation and mastery in traditional form understanding. In the works Çakı contributed to contemporary ceramic art, it is possible to see different works that reflect our culture's cultural accumulations and historical problems conveyed by the artist's sensitivity. The artist was able to attract attention during his lifetime, and his name is still kept alive with the Muammer Çakı Ceramic Competition held in his name. Very few artists have been able to set an example and leave a mark for years in terms of the works and human values they have produced in such a short lifespan.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics