ÖĞRENME ÇEVİKLİĞİ: İŞ PERFORMANSI VE MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Author:

Year-Number: 2023-141
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-05 00:06:51.0
Language : English
Konu : Organization
Number of pages: 108-123
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, kişilik özelliklerinin düzenleyici rolünü göz önünde bulundurarak öğrenme çevikliğinin iş tatmini ve iş performansı üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Çalışma, Türkiye'de çeşitli sektörlerde çalışan 116 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma öğrenme çevikliğinin iş tatmini ve iş performansı ile yüksek oranda ilişkili olduğunu göstermiştir. Ancak, çok değişkenli analiz, öğrenme çevikliğinin iş performansının değil, yalnızca iş tatmininin önemli bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Duygusal denge ve dışadönüklük, öğrenme çevikliği ile iş tatmini arasındaki ilişkide önemli moderatörler olarak ortaya çıkmıştır. Bu ilişki dışa dönük ve beklenmedik bir şekilde duygusal denge puanı düşük kişiler arasında daha güçlü gözlemlenmiştir. Araştırma sonuçlarının ortaya koyduğu öğrenme çevikliğinin iş tatminiyle güçlü bir şekilde ilişkili olması durumu, şirketlerin yetenekli adayların işe alımı, seçimi ve elde tutulmasına süreçlerinde öğrenme çevikliğinin bireysel bir ayrıştırıcı nitelik olarak düşünülmesi olasılığını gündeme getirmiştir. Bu bakış açısı da, bu çalışmanın bulguları temel alınarak elde edilebilecek pratik sonuçlar arasında yer almaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the effects of learning agility on job satisfaction and job performance, considering the moderating roles of the big five personality traits on these relationships. A survey study was conducted with 116 participants working in various sectors in Istanbul, Turkey. The results indicated that learning agility was highly correlated with job satisfaction and job performance. However, multivariate analysis of variance showed that learning agility was a significant predictor only of job satisfaction but not performance. Emotional stability and extraversion were significant moderators in the relationship between learning agility and job satisfaction: the magnitude of the relationship increased among extroverts and, unexpectedly, among employees with low scores of emotional stability (high neuroticism). For practical implications, we suggest that learning agility should be considered as an individual difference attribute in recruiting, selecting, and retaining talents as it strongly linked with job satisfaction.

Keywords