TÜRK MÜZİK EĞİTİMİNDE, TARİHİ BESTECİLER VE ENSTRUMANLARI

Author :  

Year-Number: 2023-140
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-21 21:39:54.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 348-353
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Türk müzik tarihi, Türk müzik tarihinde yer alan besteciler ve tarihsel süreç boyunca geçmişten günümüze kadar kullanılan Türk müzik enstrümanları araştırılarak tasnif edilmiştir. İlk başlık Türk Müziğinin tarihsel gelişimini ve tüm dönemlerini detaylarıyla ele almıştır. İkinci başlık yaşanılan tarihsel gelişime bağlı olarak, bu dönemde yer alan Türk müziği tarihçileri incelenmiştir. Üçüncü ve son başlıkta ise kullanılan ve sadece Türk müziğine ait olan on bir adet çalgı maddeler halinde açıklanmıştır. Çalışma kapsamı gereği teorik bir çalışma olduğu için hemen hemen her dönemde yer alan Türk Müziği sanatçılarına sırasıyla yer verilmiştir. Günümüzde halen kullanılan on bir adet müzik enstrümanı ise dünya çapında yapılan literatür araştırmalarında da önemli bir yere sahip olmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, Turkish music history, composers in Turkish music history and Turkish musical instruments used throughout the historical process from past to present have been researched and classified. The first title deals with the historical development and all periods of Turkish Music in detail. The second title, depending on the historical development, Turkish music historians in this period were examined. In the third and last title, eleven instruments that are used and belong only to Turkish music are explained in items. Since the study is a theoretical study due to its scope, Turkish Music artists from almost every period are included in order. Eleven musical instruments that are still used today have an important place in literature research around the world.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics