ANTİK OLİMPİYATLARDAN GÜNÜMÜZE SPOR VE DİNİ RİTÜELLER

Author:

Year-Number: 2023-141
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-30 09:48:02.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 70-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada amaç Antik Olimpiyatlardan günümüze spor ve dini ritüeller ilişkisinin araştırılmasıdır.  Literatür taraması yapılmıştır. Sportif faaliyetler ve dini uygulamalar antik yunandaki olimpiyatlara dayandırılır. Dinler ve sporun birbirine benzer amaçları vardır. Genel ortak nokta insanların mükemmelliğe ermesi, mutluluk ve huzur içinde yaşamaları üzerinedir. Dinlerin ibadet şekli içerisindeki bazı uygulamaları sporlarda uygulamalar olarak düşünülebilir. Batı literatürüne göre sportif faaliyetlerde dinin etkisi Milattan önceki 776 yılı antik olimpiyat oyunlarında görülmüştür. Büyük dinler veya İlahi dinlerin peygamberlerinin de spor yaptığı ve sporu teşvik ettiği bilinen bir gerçektir.Sonuç olarak Antik Yunanda sportif faaliyetler ve oyunların ortaya çıkışında dinlerin etkisi olmuştur.  Din ve sporun kullandığı ritüellerden, sembollere ve putlara saygıdan insan aklını aşan deneyimlere kadar birçok açıdan yapısal ve psikolojik olarak benzerlik görülür. Dinlerin amaçlarından bir olan Tanrıya yaklaşma ve onu memnun etme hareket ve davranışları antik oyunlardan itibaren sportif faaliyetlerde görüldüğü gibi günümüz sporcuları tarafından da yapıldığı bilinmektedir. Antik dönemlerdeki bazı sporcular başarılarından dolayı Tanrı rolünde mitolojilere yansımış olabilir.  Bilinen bir gerçek İnsanların tarih boyunca genellikle bir üst güce inandıkları ve onu memnun etmek, ona yaklaşmak için çapa içerisinde olduklarıdır. İlahi dinlerin peygamberlerinin sporu teşvik etmesi sporun dinden etkilendiği şeklinde yorumlanabilir. Spor alanında başarı için “Bir şeye inan. Her şeyi feda etmek anlamına gelse bile” sözünü unutmamak gerekir. 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the relationship between sports and religious rituals from the Ancient Olympics to the present. A literature review was made. Sports activities and religious practices are based on the Olympics in ancient Greece. Religions and sports have similar aims. The general common point is that people achieve perfection and live in happiness and peace. Some practices of religions in the form of worship can be considered as practices in sports. According to the Western literature, the effect of religion in sports activities was seen in the ancient Olympic games of 776 BC. It is a known fact that prophets of great religions or divine religions also practiced and encouraged sports.As a result, religions influenced the emergence of sports activities and games in Ancient Greece. There are structural and psychological similarities in many aspects, from the rituals used by religion and sports to the respect for symbols and idols, to experiences that transcend the human mind. It is known that the movements and behaviors of approaching God and pleasing him, which is one of the purposes of religions, are performed by today's athletes as well as in sports activities since ancient games. Some athletes in ancient times may have been reflected in mythologies in the role of God because of their success. It is a known fact that people throughout history generally believed in a higher power and were anchored in order to please and approach it. The fact that the prophets of divine religions encouraged sports can be interpreted as the influence of sports on religion. For success in the field of sports “Believe in something. Even if it means sacrificing everything.”

Keywords