‎21. YÜZYIL BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASINDA EĞİTİMİN ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2023-140
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-21 21:24:04.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 310-321
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde bilim, sanayi ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda meydana gelen hızlı gelişmeler bireysel ve toplumsal yaşamda önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Teknolojik araçların yaygınlaşması, bireyler arasındaki zaman ve mekan gibi sınırlılıkların önemli düzeyde ortadan kaldırılmış olması, bireylerin çeşitli becerilere sahip olmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu beeriler, çağın gerektirdiği beceriler olması bakımndan 21. yüzyıl becerileri olarak ifade edilmektedir. Bu araştırmada ‎21. yüzyıl becerilerinin ve bu becerilerin eğitim öğretim süreçleri ile ilişkinin tartışılması ‎amaçlanmıştır. Bu amaç bağlamında literatürre dayalı değerlendirmelerde bulunulmuştur. ‎Geleneksel olarak bireylerin belirli alanlarda becerilerinin gelişmiş olması ve kas gücünü gerektiren süreçler önemli düzeyde ortadan kalkmıştır. Buna karşılık teknolojiyi kullanabilme, iletişim becerileri, girişimcilik, yaratıcılık, eleştirel düşünme, medya okuryazarlığı, işbirliği ve öğrenmeyi öğrenme gibi beceriler önemli hale gelmiştir. 21. yüzyıl becerileri arasında yer alan bu becerilerin kazandırılması, bireylerin akademik ve mesleki yaşantılarında önemli avantajlar elde etmelerini sağlamaktadır. Bu bakımdan eğitim öğretim süreçlerinde, temel eğitim aşamasından itibaren 21. yüzyıl becerilerinin etkili bir şekilde bireylere kazandırılması önemlidir.

Keywords

Abstract

Today, rapid developments in various fields such as science, industry and technology have brought about important changes in individual and social life. The widespread use of technological tools and the fact that the limitations such as time and space between individuals have been removed to a significant extent have made it necessary for individuals to have various skills. ‎These skills are expressed as 21st century skills in terms of being the skills required by the age. In this research ‎21. It is aimed to discuss the 21st century skills and the relationship of these skills with the education and training processes. For this purpose, evaluations based on the literature were made. ‎Traditionally, the development of individuals' skills in certain areas and the processes that require muscle strength have disappeared to a significant extent. On the other hand, skills such as using technology, communication skills, entrepreneurship, creativity, critical thinking, media literacy, cooperation and learning to learn have become important. Gaining these skills, which are among the 21st century skills, enables individuals to gain significant advantages in their academic and professional lives. In this respect, it is important that individuals acquire 21st century skills effectively, starting from the basic education stage, in education and training processes.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics