ANTİK OYUNLARDA SPORCULARIN ÇIPLAK YARIŞMASI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Author :  

Year-Number: 2023-140
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-21 21:02:48.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 69-76
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Antik oyunlarda sporcuların çıplak yarışması üzerine ileri sürülen görüşlerin incelenmesidir. Literatür taraması yapılmıştır. Genel olarak ileri sürülen görüşlere göre erkeler belli dönemlerde çıplak yarışırken kadınların giyinik yarıştığı yönündedir.  Antik Yunan medeniyetinde çıplaklığın güzel görünüm ortaya çıkarması, cinsiyeti belirme aracı olarak kullanılması, yarışmalarda avantaj sağlaması gibi görüşler ileri sürülmektedir. Çıplak yarışmalar belki de sanatçıların yaptıkları resimlerdeki yansıtmalarından kaynaklanabilir. Belli dönemler Eğitmenler ve ödül töreninde taşıyıcılarda çıplak olduğu görülmüştür.Sonuç: Antik Oyunlarda ve Olimpiyatlarda sporcuların belli dönemlerde çıplak yarıştıkları tarihi belgelere yansımıştır.  Çıplak yarışma nedenleri o günün şartlarına bağlı olarak değiştiği düşünülmektedir.  Örneğin Tanrılar onuruna yapılan yarışmalarda Tanrılar karşısında çıplak olmanın bir gereklilik olduğunu düşünmüş olabilirler.  Çıplak yarışma ile daha az ağırlıkla ve sınırlayıcı faktörler olmadan başarı kazanacaklarını düşünmüş olabilirler. Yarışan sporcuların yarışmalar boyunca cinsiyetlerinden emin olmak için kural getirmiş olabilirler. Bu konuda yapılan yorumların gerçeği tam olarak yansıtamayacağı söylenebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the views put forward on the naked competition of the athletes in the ancient games. A literature review was made. According to the views put forward in general, while men compete naked in certain periods, women compete dressed. In the ancient Greek civilization, views such as nudity revealing a beautiful appearance, using it as a means of determining gender, and providing an advantage in competitions are put forward. Nude competitions may be due to the reflections of the artists in their paintings. In certain periods, it was seen that the trainers and the carriers were naked during the award ceremony. Conclusion: It is reflected in the historical documents that the athletes competed naked in certain periods in the Ancient Games and Olympics. It is thought that the reasons for the naked competition vary depending on the conditions of that day. For example, they may have thought that being naked in front of the Gods was a necessity in competitions held in honor of the Gods. They may have thought that with naked competition they would achieve success with less weight and no limiting factors. They may have introduced a rule to make sure the gender of the athletes competing during the competitions. It can be said that the comments made on this subject cannot fully reflect the reality.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics