İDARİ HUKUKTA BİREYLERİN VE YÖNETİMİN MAL EDİNME HAKLARINI 2942 SAYILI YASA AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2023-140
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-12 16:07:36.0
Language : Türkçe
Konu : Genel Kamu Hukuku
Number of pages: 133-148
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mülkiyet hakkı literatürde, bireyin sahip olduğu temel haklar arasında kabul edilmektedir. Bu kapsamda yapılacak sınırlama, düzenleme ve güncellemeler istisnai olarak görülmektedir. Bu durumda taşınmaz mülkiyeti ile kamulaştırılan mal, sorumluluk yerine getirilmediği takdirde taşınmazın sahibine iadesine karar verilmiştir. Bu yasanın kullanımına ilişkin şartlar Anayasada yer almakta olup, kamulaştırmadan itibaren 5 takvim yılı geçtiği ve mal sahibinin bu tarihten itibaren 365 gün içinde istekte bulunduğu belirlenmiştir. Yasadan doğan bu yükümlülükleri yerine getirmeyen idarenin, taşınmazın eski sahibine iadesine ilişkin hak tanımaktadır. Bu duruma ilişkin tarafların yükümlülüklerinin idare hukuku ilkeleri ve özellikle idarenin kusur yükümlülüğü açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Keywords

Abstract

The right to property is considered among the fundamental rights of the individual in the literature. ‎Restrictions, regulations and updates to be made in this context are considered exceptional. In this case, it has been decided to return the immovable property to its owner, unless the responsibility is fulfilled. The conditions regarding the use of this law are included in the Constitution and it has been determined that 5 calendar years have passed since the expropriation and the owner made a request within 365 days from this date. The administration, which does not fulfill these obligations arising from the law, gives the right to return the real estate to the former owner. The obligations of the parties regarding this situation should be evaluated in terms of the principles of administrative law and especially the liability of fault of the administration.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics