TARİHİ YAPILARDA ALGISAL BÜTÜNLEME YÖNTEMİ OLARAK DRONE TEKNOLOJİSİ

Author :  

Year-Number: 2023-140
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-29 12:24:46.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 33-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihi çevrelerde yapısal bütünlüğünü kaybetmiş, kullanımı mümkün olmayan yapıların korunması ve devamlılığının sağlanabilmesi için geleneksel ve çağdaş teknolojilerden yararlanılmaktadır. Günümüzde, geleneksel koruma tekniklerinin uygulanabilirliğinin zorluğu ve maddi yüküne bir alternatif olarak çağdaş sunum tekniklerinin aktif bir şekilde mimari koruma alanında kullanılması farkındalığının kazandırılması gerekmektedir. Araştırma yakın gelecekte, tarihi yapılarda yapılacak olan uygulamalara katkı sağlayacak çağdaş teknolojilerden birisinin drone teknolojisi olma potansiyelini tartışmaktadır. Çalışmanın amacı, drone teknolojisinin mimari koruma alanında etkin bir şekilde nasıl kullanılabileceğini araştırmaktır. Drone teknolojisi kullanılarak yapılan algısal bütünleme çalışmalarında olabildiğince yapı ve çevresi hakkında doğru bilgi veren uygulamaların yapılması gerekmektedir. Çalışma, mimari koruma alanındaki çağdaş uygulamalar, tarihi yapılardaki müdahale türleri, tarihi dokudaki bütünleme uygulamaları, mimari koruma alanında algısal bütünleme uygulamaları, drone teknolojisinin ulusal bağlamda ve mimarlık alanda kullanım örnekleri, tarihi yapılarda mimari algısal bütünleme aracı olarak drone teknolojisinin kullanılması başlıklarını içermektedir. Bu çalışma kapsamında, drone teknolojisinin çağdaş sunum aracı olarak kullanımı ve gelecekte daha etkili bir şekilde mimari koruma alanında kullanılma olasılığı Studio Drift ve Cyber Drone ekiplerinin yaptığı görselleştirmeler üzerinden karşılaştırılmalı olarak incelenmektedir. Örneklerin incelenmesi ve bulguların değerlendirilmesi sonucunda, drone teknolojisiyle yapılan uygulamalara yönelik herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Drone gösterileri anlık olarak yapılıyor olsalar dahi bu süreçte çekilen fotoğraflar belge niteliği taşımaktadır. Bu sebeple tarihi bir yapıya yapılan uygulama gerekli belgelerle, restorasyon ya da restitüsyon projeleriyle desteklenmesi gerekmektedir. Sonuç olarak araştırma, drone teknolojisinin mimari koruma alanında bilinçli bir şekilde kullanılması gerekliliğini vurgulamaktadır.

Keywords

Abstract

Traditional and contemporary technologies are used to protect and maintain structures that have lost their structural integrity in historical environments and cannot be used. Today, it is necessary to raise awareness of the active use of contemporary presentation techniques in the architectural conservation field as an alternative to the difficulty of the applicability and financial burden of traditional preservation techniques. The research discusses the drone technology’s potential as one of the contemporary technologies that contribute applications to be made in historical buildings soon. This study aims to research how to use drone technology effectively in the architectural conservation field. In perceptual integration studies using drone technology, applications should give accurate information about the structure and its environment as much as possible. The study covers the titles of contemporary applications in the architectural conservation field, intervention types in historical buildings, integration applications in historical texture, applications of perceptual integration in the field of architectural conservation, examples of using drone technology in the national context and in the architecture field, drone technology usage as an architectural perceptual integration tool in historical buildings. In this research’s scope, drone technology’s using as a contemporary presentation in the future are examined comparatively through the visualizations made by Studio Drift and Cyber Drone teams. As a result of the examination of examples and evaluation of findings, it has been concluded there is no legal regulations for drone technology applications. Even if the drone shows are held instantaneously, the photographs taken during this process have characteristics of a document. Therefore, the application made to a historical building should be supported with necessary documents, restoration, or restitution projects. As a result, the research emphasizes the necessity of using drone technology consciously in the architectural conservation field.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics