MAKİNE ÖĞRENMESİNİN ÇOCUK RUH SAĞLINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2023-140
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-21 20:35:53.0
Language : Türkçe
Konu : Bilişim ve Teknolojileri Hukuku
Number of pages: 269-280
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

AI kısaltmasıyla da ifade edilen Yapay Zekâ, görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladığı bilgilerle kendisini kademeli olarak geliştirebilen sistemler veya makineler anlamına gelir. Yapay zekâ pek çok biçimde kendini gösterir. Örneğin; Sohbet robotları, müşterilerin sorunlarını daha hızlı bir şekilde anlamak ve daha verimli cevaplar vermek için yapay zekâdan yararlanır. Akıllı asistanlar, zamanlamayı iyileştirmek için büyük kullanıcı tanımlı veri kümelerinden kritik bilgileri çekmek için yapay zekâdan yararlanır. Öneri motorları kullanıcıların izleme alışkanlıklarına göre TV programları için otomatik önerilerde bulunabilir. Yapay zekâ, herhangi bir özel biçim veya işlevden ziyade süper güçlendirilmiş düşünce ve veri analizi yeteneği ve süreciyle ilgilidir. Yapay zekâ, üst seviye işleve sahip insan benzeri robotların dünyayı ele geçirmesine ilişkin görüntüler sunsa da amacı insanların yerini almak değildir. Amaç insan yeteneklerini belirgin şekilde geliştirmek ve bunlara katkıda bulunmaktır. Dolayısıyla oldukça değerli bir ticari varlıktır. Yapay zekâ, müşterilerle online iletişim kurmak veya satranç oynamak gibi önceden insan girdisi gerektiren karmaşık görevleri gerçekleştiren uygulama yazılımlarının tamamını kapsayan bir terim haline geldi. Terim, genellikle makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi alt dallarının yerine de kullanılıyor (https://www.oracle.com/artificial-intelligence/what-is-ai/, adresinden erişildi). Bu yazımızda, Youtube’un da kullandığı makine öğrenmesi yöntemiyle çocukların izleyeceği videoların karşılarına çıkarılması ve bunların çocukların psikolojisini nasıl etkilediği incelenecek olup Youtube özelinde çocukların yapay zekâ ile ilişkisi üzerinde durulacaktır.

            

Keywords

Abstract

Artificial Intelligence, also referred to by the acronym AI, refers to systems or machines that mimic human intelligence to perform tasks and can gradually improve itself with the information it collects. Artificial intelligence manifests itself in many forms. For example; Chatbots use artificial intelligence to understand customers' problems faster and provide more efficient answers. Intelligent assistants leverage artificial intelligence to pull critical information from large user-defined datasets to improve scheduling. Recommendation engines can automatically suggest TV programs based on users' viewing habits. AI is about super-powered thinking and data analysis capability and process rather than any particular form or function. Although artificial intelligence provides images of high-level human-like robots taking over the world, its purpose is not to replace humans. The aim is to significantly develop and contribute to human capabilities. Therefore, it is a highly valuable commercial asset. Artificial intelligence has become an all-encompassing term for application software that performs complex tasks that require prior human input, such as communicating with customers online or playing chess. The term is often used interchangeably with sub-branches such as machine learning and deep learning (accessed from https://www.oracle.com/artificial-intelligence/what-is-ai/). In this article, we will examine the videos that children will watch with the machine learning method used by Youtube and how these affect the psychology of children, and the relationship of children with artificial intelligence will be emphasized in Youtube.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics