ESKİ ROMA DÖNEMİNDE ANTİK KENT DEFNE VE ANTAKYA’DA SPORTİF FESTİVALLER VE OLİMPİYATLAR

Author :  

Year-Number: 2023-140
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-20 22:00:12.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 1-22
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Eski Roma döneminde antik kent Defne bölgesi ve Antakya’da sportif Festivaller ve Olimpiyat Oyunlarının araştırılmasıdır. Bu çalışma için Literatür taraması yapılmıştır. Eski Roma döneminde bugünkü Hatay merkez olmak üzere çevre illeri kapsayan alanlarda ve o zamanki adı Daphne (Defne) veya Antioch (Antakya) olan yerlerde sportif amaçlı festivaller yapıldığı ve bunun zamanla Olimpiyat Oyunları şekline dönüştüğü tespit edilmiştir.  Antakya veya Defne’de Olimpiyatların her dört yılda bir, 45 günlük bir süre içinde Temmuz ve Ağustos aylarında yapıldığı belirlenmiştir.  Hristiyanlık öncesinde ve sonrasında da Olimpiyat Oyunları Antakya’da Zeus adına dört yılda bir yapılırdı. Defne’de yapılan ve ‘Olimpiyatlar’ diye anılan organizasyon, Roma imparatorları tarafından çeşitli yıllarda değişik nedenlerle geçici olarak durdurulmuştur. İlk zamanlar Olimpiyat Oyunları düzenli olarak yapılır. Fakat Olimpiyat Oyunları’nın maliyetinin çok yüksek olmasından dolayı yöneticiler bu oyunları finanse etmekte zorlanmışlardı.  Olimpiyat Oyunları’na zaman zaman ara verildi. Daha sonra senatör Sosibius kendisi finanse ederek oyunların tekrar devam etmesini sağladı. İmparator Claudius döneminde Olimpiyat Oyunları durdurulmuşsa da daha sonra Antakya halkının ricası üzerine imparator Claudius Olimpiyat Oyunları’nı tekrar başlatmıştır.  Geç Antik Çağın önemli Yunan hatiplerinden biri Libanius’ un belirttiğine göre kendi öğrencilerinden de Olimpiyat Oyunları’na sporcu olarak katılanlar vardı. Olimpiyat Oyunları olduğu zaman Antakya’da diğer bayramlar ve eğlenceler de aynı zamanda organize ediliyordu. Antakya’daki Olimpiyat Oyunları’na Atina’dan ve diğer birçok şehirden sporcular katılırdı.  Sportif yarışlar geleneksel olarak Olimpiyat Oyunları’nın en popüler bölümünü teşkil ediyordu. Antakya’ya Roma dünyasından Hristiyan ziyaretçiler bile Olimpiyat Oyunları’nı seyretmek için geliyorlardı. Olimpiyat Oyunları’nda atletizmin yanında, güreş ve boks gibi sporlar ve atlı yarışlarda yapılmaktaydı. Antakya’da Olimpiyat Oyunları, Olimpia’daki eski oyunlar gibi büyük bir şölenle kapanırdı. Bazı yıllarda kent yönetici ve halkın otoriteye isyan eden bir generali desteklediğinden oyunların yapılması yasaklanmış olduğu belirtilir. Defne’de yapılan Olimpiyatlarda, Olimpia’daki gibi kazanan sporculara parasal veya başka ödüller verilmez, tüm vergiler ve kamu adına yapılması gereken bağışlardan muaf tutulurlardı. Bu organizasyon yöredeki zenginlerin yardımı ile yapıldığından maddi destek olmayınca durma devresine girmiştir. Milattan sonra 526’daki depremle yörede yaşayanlar dışında dışarıdan gelen Aristokratların, ziyaretçilerin, spor organizatörlerinin ve seçkin sporcuların vs. ölmesi nedeniyle Antakya veya Defne olimpiyatlarının sona erdirildiği hâkim bir görüştür. Tarih boyunca çok defa öldürücü depremlere maruz kalıp yıkıldığı için (Özellikle Milattan sonra 526 ve 528 yılları) Tanrı'nın kendisine ait olan şehri koruyacağı ümidiyle şehre Tehoupolis (Tanrı'nın Şehri) adı verilmiştir. Artık Antakya günümüz Türkiye ve dünyasında Antik Yunan dışında düzenlenen ilk Olimpiyat oyunları ve Roma’nın son antik olimpiyat oyunları yapıldığı yer ve kadim (başlangıcı geçmişin derinliklerinde bulunan ve çok eskilere uzanan) bir şehir olarak anılmaya devam edecektir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the sportive Festivals and Olympic Games in the ancient city of Daphne and Antakya during the Ancient Roman period. A literature review was conducted for this study. It has been determined that during the Ancient Roman period, sports festivals were held in the areas of the surrounding provinces, including today's Hatay center, and in places that were then called Daphne (Defne) or Antioch (Antakya), and this turned into the Olympic Games over time. It has been determined that the Olympics in Antakya or Daphne are held every four years, in July and August within a 45-day period. Before and after Christianity, the Olympic Games were held in Antakya every four years in the name of Zeus. The organization held in Daphne and called the "Olympics" was temporarily stopped by the Roman emperors for various reasons in various years. In the early days, the Olympic Games were held regularly. However, due to the high cost of the Olympic Games, the administrators had difficulty in financing these games. The Olympic Games were suspended from time to time. Then Senator Sosibius financed it himself, allowing the games to continue again. Although the Olympic Games were stopped during the reign of Emperor Claudius, the Emperor Claudius restarted the Olympic Games after the request of the people of Antakya. According to Libanius, one of the important Greek orators of the Late Antiquity, there were also some of his students who participated in the Olympic Games as athletes. When the Olympic Games were held, other festivals and entertainments were also organized in Antakya. Athletes from Athens and many other cities used to attend the Olympic Games in Antakya. Sporting events traditionally constituted the most popular part of the Olympic Games. Even Christian visitors from the Roman world came to Antakya to watch the Olympic Games. In the Olympic Games, besides athletics, sports such as wrestling, and boxing and equestrian races were held. The Olympic Games in Antakya, like the old games in Olympia, were closed with a big feast. In some years, it is stated that the games were forbidden because the city administrator and the people supported a general who rebelled against the authority. In the Olympics held in Daphne, as in Olympia, the winning athletes were not given monetary or other prizes, they were exempted from all taxes and donations to be made on behalf of the public. Since this organization was made with the help of the wealthy in the region, it went into a halt when there was no financial support. With the earthquake in 526 BC, aristocrats, visitors, sports organizers and elite athletes, etc. It is a dominant opinion that the Antakya or Daphne Olympics were ended due to his death. The city was named Tehoupolis (City of God) in the hope that God would protect the city that belonged to him, since it was destroyed by many deadly earthquakes throughout history (especially in the years 526 and 528 AD). From now on, Antakya will continue to be remembered as the place where the first Olympic games outside of Ancient Greece were held in today's Turkey and the world, and the last ancient Olympic games in Rome, and as an ancient city (the beginning of which is in the depths of the past and goes back to ancient times).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics