TARİHSEL SÜREÇTE BİR KİMLİK KAVRAMI OLAN MÜHÜRLER VE GÜNÜMÜZDE YENİ MÜHÜR BASKI YÖNTEMLERİ

Author :  

Year-Number: 2023-139
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-02 23:47:08.0
Language : Türkçe
Konu : Geleneksel Türk Sanatları
Number of pages: 46-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Seramik sanatı, seramik malzemelerin şekillendirilebilme özellikleri ve yaratıcılığa açık olması nedeniyle, zamanın her döneminde öne çıkmıştır. Seramik sanatının uygulayıcıları, öğrenciler, sanatçılar ve atölye sahipleri bu malzemenin çeşitliliğinden sayesinde alternatif dekorlar geliştirmişler ve ürünlerini süsleyip dekorlamak için birçok iz bırakan malzemeyi kullanmışlardır. Mühür baskı teknikleri, tarihin bütün dönemlerinde ilgi görmüş ve uygulanmıştır. Seramik malzemenin yumuşak olmasından dolayı şekillendirme ve iz bırakma yoluyla çeşitli yöntemler kullanılmış, bu yöntemler sayesinde o dönemde yapılan işler günümüze kadar taşınmıştır. Geçmiş dönemlerde üretilen bu formlara bakıldığında, üzerine uygulanan mühürler, baskılar bizlere o dönemlerle ilgili son derece önemli bilgiler vermektedir. O dönemin izlerini, sözlerini ve duygularını bizlere aktarmaktadır. Bir nevi tarihe tanıklık eden bu formlar önemli bir malzeme olarak tarihin her döneminde karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada sıklıkla kullanılan mühür baskıları, çeşitli araştırmalarla elde edilen yöntemlerle kullanılmış ve sunulmuştur. Yapılan uygulamalarda günümüz teknolojik imkânlarından yararlanılmış ve ortaya çok farklı sonuçlar çıkmıştır. Bu çalışmada bilinen ve yeni ortaya çıkan tekniklerin uygulama esasları ele alınarak tekniklerin kritik detayları bu işe emek verenlere sunulmuştur. Özellikle CNC makineleri ile yapılan mühürler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

The art of ceramics has come to the fore in every period of time due to the shapeability of ceramic materials and their openness to creativity. Practitioners of ceramic art, students, artists and atelier owners have developed alternative decorations due to the diversity of this material and have used many tracery materials to ornament and decorate. Stamp printing techniques have attracted attention and have been applied troughout history. Due to the softness of the ceramic material, various methods have been used by shaping and leaving traces, thanks to these methods, the works done in that period have been carried to the present day. When we look at these forms produced in the past, the seals and prints applied on them give us crucial information about those periods. It conveys the traces, words and feelings of that period to us. These forms, which in a way witness history, appear as an important material in every period of history. The seal impressions, which are frequently used in this research, have been used and presented with the methods obtained by various researches. These types of applications have benefited from today's technological possibilities and have produced very different results. In this study, the application principles of known and emerging techniques are discussed and the critical details of the techniques are presented to those who work on this work. Especially the seals made with CNC machines are explained in detail. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics