BANNER REKLAM VE MARKA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2023-139
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-02 22:33:51.0
Language : İngilizce
Konu : Pazarlama
Number of pages: 56-76
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Banner reklamlar, bir web sitesinde ürünün görselinin hareketli veya sabit olarak yerleştirilip, kullanıcıyı reklamı yapılan ürüne yönlendiren bir çevrimiçi reklam türüdür. Veriler kartopu örnekleme yöntemiyle çevrimiçi anket ile toplanmıştır. Araştırmanın deseni bir deney grubu (144 katılımcı) ve iki kontrol grubundan (138+133=271 katılımcı) oluşmaktadır. Araştırma banner reklam ve marka etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre, banner reklamlı videoyu izleyen katılımcıların yarısından fazlası yardımsız hatırlama sorularında markayı tam olarak hatırlamıştır. Banner reklamın ürünün güzelliği, satın alma isteği uyandırması ve kalitesi açısından olumsuz bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Markanın ise bu faktörler açısından olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Banner reklamın erkeklerde ürünün güzelliği ve kalitesi açısından olumsuz bir etkisi olduğu görülürken, kadınlarda ise ürünün güzelliği, satın alma isteği uyandırması ve kalitesi açısından olumsuz bir etki belirlenmiştir. Kadın katılımcıların, erkek katılımcılara göre markaya karşı daha duyarlı olduğu anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

Banner advertisements are a type of online advertising where the image of the product is placed on a website as moving or fixed and directs the user to the advertised product. The data were collected through an online survey using the snowball sampling method. The design of the study consists of an experimental group (144 participants) and two control groups (138+133=271 participants). The aim of the study is to measure the effectiveness of banner advertising and brand. According to the results of the research, more than half of the participants who watched the video with banner advertisements fully remembered the brand in the unaided recall questions. It has been determined that banner advertising has a negative effect on the beauty of the product, arousing the desire to buy and its quality. It has been seen that the brand has a positive effect in terms of these factors. While it is seen that banner advertisement has a negative effect on the beauty and quality of the product for men, a negative effect has been determined in terms of beauty, arousing the desire to buy and quality of the product for women. It is understood that female participants are more sensitive to the brand than male participants.

Keywords