SIVAS İLİ ZARA İLÇESİ KURUCAABAT KÖYÜ TOPONİMİ ÜZERINE BİR TASNİF VE TAHLİL DENEMESİ

Author:

Year-Number: 2023-138
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-15 11:48:11.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Halk Bilimi
Number of pages: 123-135
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumların inanç, tarih ve geleneklerinin önemli bir yansıması da kendini yer isimlerinde gösterir. Türkiye'de yer isimleri alanında şehir ve yerleşim yerleri üzerine epeyce çalışma yapılmıştır. Ancak daha özelde köyler üzerine yapılmış hemen hiç çalışma bulunmamaktadır. Bu konuda sadece bir makale tespit edilmiştir. Çalışmada Kurucaabat köyü arazisinde bir kaynak kişiden 124 mevki adı derlenmiştir. Derlenen isimlerin tasnifinde kökenleri bakımından Kurgun (2007) ve kaynaklıkları açısından Küçüktuncer'in (2020) çalışmaları esas alınmıştır. Tasnif edilen isimlerin yoğunlukları tablolarla gösterilmiş ve yorumları yapılmıştır. Derlenen isimlerin dağılımına bakıldığında kaynaklıkları açısından Kurucaabat köyü yer adlarının 26 maddeden 18’inde ve kökenleri bakımından ise 18 maddeden 16’sında bulunduğu ortaya konulmuştur. Kökenlerine göre en yoğun alanlar yükselti, bitki adı, tanımlayıcı adlardır. Kaynaklıklarına göre ise en yoğun maddeler dağ, tepe ve ova isimleriyle coğrafi konum ve bitki örtüsü olmuştur.

Keywords

Abstract

An important reflection of societies' beliefs, history, and traditions shows itself in land names. In the field of land names in Turkey, there have been many studies on cities and urban settlements. However, there are almost no studies on villages more specifically. Only one article has been determent on this subject. In the study, 124 toponyms were compiled from a source in the Kurucaabat village. In the classification of the compiled names, the studies of Kurgun (2007) in terms of their origins and Küçüktuncer (2020) in terms of their sources were taken as a basis. The densities of the classified names are shown with tables and their interpretations are made. Considering the distribution of the compiled names, it was revealed that Kurucaabat village land names were found in 18 of 26 items in ts of their sources and in 16 of 18 items in terms of their origins. The densest areas according to their origin are altitude, plant name, and descriptive names. According to their sources, the densest substances were geographical location and vegetation along with the names of mountains, hills, and plains.

Keywords