HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIM EVLERİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN TALEP ETTİKLERİ ETKİNLİKLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR TARAMA ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2023-138
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-06 14:04:45.0
Language : Türkçe
Konu : Halk Sağlığı
Number of pages: 343-353
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaşlılık, insan yaşamında fiziksel ve ruhsal değişimlerin görüldüğü ve yaşlı bireylerin bu alanlardaki yetilerinin zamanla azaldığı bir dönem olarak tanımlanmaktadır. Çevrelerinde olup bitenlere uyum sağlamakta güçlük yaşamaya başlayan yaşlı bireylerin, insanlarla olan iletişimlerinin azalması sonucu hayat ile olan bağları zayıflamakta ve yaşam kalitelerinde düşüş yaşanabilmektedir. Toplumsal ve psikolojik olarak  birçok sorunun yaşanacağı bu dönemde yaşlı bireyler, aileleri tarafından istenmedikleri veya artık işe yaramadıkları şeklinde farklı düşünceler geliştirebilmektedirler. Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde  yaşayan yaşlı bireylere yönelik yapılan birçok çalışma huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayacak etkinlik ve programlara olan gereksinimi açıkça ortaya koymaktadır. Bu gereksinimden hareketle, bu çalışma ile Türkiye’deki huzurevi ve yaşlı bakımevlerinde yaşayan yaşlı bireylerin kurumlarında yapılmasını talep ettikleri etkinliklerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’deki 25 ilde bulunan 38 huzurevi ve yaşlı bakımevine gönderilen ve illerde bulunan Halk Eğitim Merkezleri’nin etkinlik düzenleyebilme kapasitesine göre belirlenmiş 15 etkinliğin yer aldığı anket formlarını içeren e-postalar aracılığıyla 3558 yaşlı bireye ulaşılmış ve bu yaşlı bireylerden 1746’sının etkinlik talepleri alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre 1746 yaşlı bireyin toplamda 3122 etkinlik talebinde bulunduğu anlaşılmıştır. Toplam etkinlik talep sayıları değerlendirildiğinde ise yaşlı bireylerin; %37 oranı ile en fazla “Türk Halk Müziği Dinletisi”ni talep ettikleri, %0,26 oranı ile de en az “Drama Etkinliği”ni talep ettikleri ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

Old age is defined as a period in which physical and mental changes are observed in human life and the abilities of elderly individuals in these areas decrease over time. Elderly individuals, who start to have difficulty in adapting to what is happening around them, weaken their ties with life as a result of the decrease in their communication with people and may experience a decrease in their quality of life. In this period, which brings many social and psychological problems, elderly individuals may develop different thoughts that they are not wanted by their families or that they are no longer useful. Many studies on elderly individuals living in nursing homes clearly reveal the need for activities and programmes that will contribute to improving the quality of life of elderly individuals living in nursing homes. Based on this need, this study aims to determine the activities that elderly individuals living in nursing homes and elderly care homes in Turkey demand to be organised in their institutions. For this purpose, 3558 elderly individuals were reached through e-mails sent to 38 nursing homes and elderly care homes in 25 provinces in Turkey, which included survey forms containing 15 activities determined according to the capacity of Public Education Centres in the provinces to organise activities, and 1746 of these elderly individuals' activity requests were received. According to the findings obtained, it was understood that 1746 elderly individuals requested 3122 activities in total. When the total number of activity requests was evaluated, it was revealed that the elderly individuals requested "Turkish Folk Music Recital" the most with a rate of 37% and "Drama Activity" the least with a rate of 0.26%.

Keywords