GİTAR ESERLERİNİN DEŞİFRE SÜREÇLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA ÖNERİLERİNİN POPÜLER GİTAR REPERTARINDAN ÖRNEKLER İLE ANLATIMI

Author:

Year-Number: 2023-138
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-06 13:50:04.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 66-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma müzik eserlerinin icra süreçlerinde ilk ve en önemli kısımlardan birisi olan deşifre sürecinin daha verimli ve daha kısa sürede yapılmasını destekleyecek çalışmaları, gitar repertuarının farklı dönem ve stillerine ait bestecilerinin popüler eserlerinden örnekler verilerek açıklanan çalışmalar içermektedir. Burada bahsedilen örnek çalışmalar çalışılan eserlerin armonik ve formsal yönleriyle de daha detaylı analiz edilmesine fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışmadaki örneklerin çeşitliliği aynı zamanda eserlerin icrasını çeşitlendirmeyi ve güçlendirmeyi de amaçlamaktadır. Bu çalışma aynı zamanda deşifre sürecinin eserin icrasını direk ve dolaylı olarak etkilediğinin farkına varılmasını ve bir program içerisinde eş zamanlı olarak pek çok farklı eserin deşifre edilebilmesini hedeflemektedir. Deşifre süreçlerinin kısalarak bu zamanın daha çok eserin icrasına ayrılmasını amaçlayan bu çalışmanın içeriği aynı zamanda eserlerin icralarına faydalı olması amaçlı hazırlanmıştır.

Keywords

Abstract

This work includes studies that will support the sight-reading process, which is one of the first and most important parts in the performance processes of musical works, to be carried out more efficiently and in a shorter time, and studies that are explained by giving examples from famous works of composers belonging to different periods and styles of guitar repertoire. The examples mentioned here aim to contribute to a more detailed analysis of the works studied in terms of harmonic and formal aspects.The diversity of the examples in the study also aims to diversify and strengthen the performance of the pieces. This study also aims to realize that the sight-reading process directly and indirectly affects the performance of the work and to be able to read many different works at the same time within a program.The content of this study, which aims to shorten the sight-reading processes and allocate this extra time to the performance of the works, has also been prepared to be useful for the performances of the works.

Keywords