TARZ DEĞİŞTİRME: BİLİNÇLİ VEYA BİLİNÇSİZ BİR SÜREÇ

Author:

Year-Number: 2023-138
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-06 13:43:58.0
Language : English
Konu : Linguistics
Number of pages: 333-342
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyolinguistik bakış açısından, stilin dil ve sosyal varyasyonda önemli bir rol oynadığına inanılıyor. Bu iki amaçtan herhangi biri için meydana gelen stil değikliği, muhatap , kültürel normlar, kişisel tercihler ve sınıf dahil olmak üzere bir dizi değişken tarafından belirlenir. Tarzdaki bu değişiklik, bir kavram veya bireye karşı tutumu gösterebilir, kitleyle dayanışma içinde veya kitleye olan uzaklığını ifade edebilir, bir karakteri somutlaştırılabilir, dil ve sosyal kimlik arasında bir bağlantı oluşturabilir , reddedebilir veya mizah duygusu yaratabilir. Stil değiştirmenin önemi nedeniyle, lingustlerin dikkatini çekmeye başlamıştır. Bu çalışma, bazı çalışmaların kritik bir inceleme yoluyla  stil değiştirmenin doğasına bakmaya  ve bilinç ile ilişkisini incelemeye çalışır. Konuşmacının belirli bir değişkene  dikkat ettiğinda konuşma tarzını bilinçli bir şekilde değiştirdiği bulunmuştur , aksi takdirde, vardiyasının bilinçsizdir.

Keywords

Abstract

From a sociolinguistic perspective, it is believed that style plays a vital role in linguistic and social variation. Style shifting that occurs for either of these two purposes is determined by a number of variables, including the addressee, cultural norms, personal preferences, and class. This variation in style may indicate an attitude towards a concept or an individual, express solidarity with or distance from the audience, embody a character, create or reject a connection between language and social identity, or create a sense of humor. Because of the significance of style shifting, it has begun to draw the attention of linguists. This study attempts to look at the nature of style shifting and its correlation to consciousness through a critical review of some studies. It is found that the speaker shifts his style of speech consciously when he is attentive to a particular variable; otherwise, his shift is unconscious.

Keywords