KAYNAŞTIRMA DENEYİMİ OLAN VE OLMAYAN ÖĞRETMENLERİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCE, TUTUM VE ENDİŞE DÜZEYLERİ

Author:

Year-Number: 2023-138
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-06 12:39:44.0
Language : İngilizce
Konu : Özel Eğitim
Number of pages: 318-332
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı ilk ve orta okul derecelerinde görev yapan, kaynaştırma deneyimi olan ve olmayan öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin eğitim ortamına karar verilirken öğrencinin eğitim ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılandığı ve normal gelişim gösteren akranları ile olabildiğince birlikte eğitim alacağı ortamın belirlenmesi amaçlanır. Bu karar en az kısıtlayıcı ortamdan en fazla kısıtlayıcı ortama ilkesi göz önünde bulundurularak alınır. Genel eğitim sınıflarında eğitimi ifade eden kaynaştırma uygulamaları ise en az kısıtlayıcı ortamı ifade etmektedir. MEB 2022 istatistiklerine gör ülkemizde kaynaştırmaya devam eden 357.319 öğrenci vardır. Bu öğrencilerle birlikte çalışan öğretmenlerin kaynaştırmaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi için nicel araştırma yöntemleri kullanılmış ve toplam 307 öğretmen ile çalışılmıştır. Öğretmenlerin görüşleri Loreman ve ark. (2007) tarafından geliştirilen (Sentiments, Attitudes, and Concerns About Inclusive Education-SACIE) ve Türkçe’ye uyarlamasın Cansız ve Cansız (2018) tarafından yapılan “Kaynaştırma Eğitimi ile ilgili Düşünce, Tutum ve Endişe Ölçeği” ile belirlenmiştir. Araştırma sonucunda kadınların erkek öğretmenlerden daha olumlu düşünce ve tutuma sahip oldukları, kaynaştırma deneyimine sahip olmak ve kaynaştırmaya yönelik eğitim almanın da daha az endişe duymayı sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin eğitim durumlarının kaynaştırmaya yönelik düşünce, tutum ve endişe üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olmadığı belirlenmiştir. 

Keywords

Abstract

This research aims to determine the views of teachers working in primary and secondary schools, with and without experience of inclusion. While deciding on the educational environment of individuals with special educational needs, it is aimed to determine the environment where the educational needs of the student are met in the best way and where they will receive education together with their normally developing peers as much as possible. This decision is taken from the least restrictive environment to the most restrictive environment principle. Inclusion practices expressing education in general education classrooms express the least restrictive environment. According to the MoNE  2022 statistics, 357,319 students continue to integrate. Quantitative research methods were used to determine the views of teachers working with these students on inclusion, and a total of 307 teachers were studied. The Sentiments, Attitudes, and Concerns About Inclusive Education-SACIE, developed by Loreman et al. (2007), and its Turkish translation, the Thoughts, Attitudes, and Concerns about Inclusive Education Scale, developed by Cansz and Cansz (2018), were used to determine teachers' opinions. The study's results indicate that women instructors are more optimistic than their male counterparts and that experiencing inclusion and getting instruction for inclusion reduces anxiety.

Keywords