ÖĞRETMENLERİN DİSİPLİNLERARASI EĞİTSEL OYUN TASARIMININ MES-LEKİ GELİŞİMLERİNE ETKİSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-138
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-06 12:36:04.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 305-317
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada disiplinlerarası ve kazanım odaklı kitaplar yazmak amacıyla farklı illerden farklı disiplinlerden bir araya gelerek çevrimiçi ortamda disiplinlerarası eğitsel oyunlar tasarlayan 10 gönüllü öğretmenin yaptıkları çalışmaların mesleki gelişimlerine etkisi hakkındaki görüşleri alınmıştır. Aynı zamanda tasarlanan oyunların uygulandığı beş tane üçüncü sınıf öğrencisi yedi oyun boyunca ders esnasında gözlenmiştir. Bu araştırma bir değerlendirme odaklı durum çalışması olup çalışmada görgül araştırma yöntemi kullanılmıştır. Görüşmeler çevrim içi görüntülü olarak yapılırken yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmelerin sonucunda tasarlama sürecinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine olumlu katkı sağladığı belirlenmiştir. Öğrenciler üzerinde yapılan gözlemler ise araştırmacı tarafından hazırlanan gözlem formu doğrultusunda video kayıtlar incelenerek gerçekleştirilmiştir. Video kayıtları araştırmacı dışında bir uzman tarafından daha incelenmiştir. Aynı zamanda bu oyunların öğrencilerin üzerinde de olumlu etkiler yarattığı ortaya çıkarılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the views of 10 volunteer teachers who came together from different disciplines and provinces online to write a book including interdisciplinary educational games were taken. The views are about the impact of their design process on their professional development. In addition to this five third-grade students, that experienced these interdisciplinary educational games, were observed during the lessons. This research is an evaluation-focused case study and an empirical research method was used in the study. A semi-structured interview form was used while the interviews were done online via video. Video recordings were examined by an expert other than the researcher. As a result of the interviews and observations, it was revealed that these games had affected both teachers’ professional development and students' development positively.

Keywords