BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720 VE FAALİYET RAPORLARNIN DENETİMİ

Author:

Year-Number: 2023-138
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-06 13:37:23.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 291-304
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Denetim kavramının önemli bir kavram haline gelmesi sonrasında denetimin ne şekilde yapılmasına ilişkin görüşler de artmıştır. Nitekim birçok unsura etki eden bu denetim sisteminin öznellikten çıkması gerekmektedir. Bu bağlamda ise denetimle ilgili standartlar gerekli merciler tarafından oluşturulmuştur. Bu çalışmanın konusu, BDS 720 kapsamında faaliyet raporlarının denetimi oluşturmaktadır.  Çalışmada BDS 720 kapsamında faaliyet raporlarının denetimin nasıl olması gerektiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında öncelikle denetim kavramı açıklanmış, denetimin amaç ve öneminden bahsedilerek denetçi kavramı ve bağımsız denetim kavramı ele alınmıştır.  Daha sonrasında BDS 720 hakkında bilgilere yer verilmektedir. Ülkemizde işletmelerin devamlılığı varsayımına yönelik belirsizlikleri meydana getiren olay ve koşulların neler olduğunun ve bu konuların hangi türdeki denetim görüşleri ile verildiğinin belirlenmesi, BDS 720 kapsamında faaliyet raporlarının denetimin neler olduğunun belirlenmesi çalışmanın literatüre önemli ölçüde katkı yapacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

After the concept of audit became an important concept, opinions on how to conduct audits have also increased. As a matter of fact, this control system, which affects many factors, needs to come out of subjectivity. In this context, audit-related standards have been established by the necessary authorities. The subject of this study is the audit of activity reports within the scope of BDS 720. In the study, it is aimed to determine how the audit of the activity reports within the scope of BDS 720 should be. Within the scope of this purpose, firstly the concept of auditing is explained, the purpose and importance of auditing is mentioned and the concept of auditor and independent auditing are discussed. Afterwards, information about BDS 720 is given. It is thought that the study will contribute significantly to the literature by determining the events and conditions that create the uncertainties regarding the assumption of continuity of enterprises in our country, and what types of audit opinions are given on these issues, and what the audit is in the activity reports within the scope of BDS 720.

Keywords