HİLE YAPMA EĞİLİM DÜZEYLERİNİN FİRMA ÖZELLİKLERİ VE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-138
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-06 13:35:42.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 263-277
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hile, işletmelerin faaliyetlerle ilgili amaçlara ulaşmasında ve işletme varlıklarının yok edilmesinde en büyük risktir.  İşletmeler için tehlike oluşturan bu risk faktörleri ağır kayıplara neden olmaktadır. Yaşanan bu hileler sadece işletmelere maddi zararlara yol açmamakta, aynı zamanda işletmenin sürdürebilirliğini de tehdit etmektedir. Bu riskleri en alt seviyeye indirmek için öncelikle işletmeler tarafından hile algısının değerlendirilmesi ve hileye neden olan unsurların tanınması ve buna ilişkin gerekli önleyici ve tespit edici uygulamaların yapılması önem teşkil etmektedir. İşletmelerde hilelerin oluşmasında en büyük etken işletme yapısı ve çalışanlardır. Bu gereklilikten yola çıkarak araştırmada, işletmelerde ortaya çıkan hilelerin görülme sıklıklarının firma özellikleri ve çalışanların demografik özelliklerine göre farlılıkların incelenmesine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Keywords

Abstract

Fraud is the biggest risk for businesses to achieve operational objectives and destroy business assets. These risk factors, which pose a danger to businesses, cause heavy losses. These frauds do not only cause financial damage to businesses, but also threaten the sustainability of the business. In order to minimize these risks, it is important to evaluate the perception of fraudby businesses and to recognize the factors that cause fraud and to carry out the necessary preventive and detective practices. The most important factor in the occurrence of fraud in businesses is the structure of the business and the employees. Based on this requirement, the research includes information on the examination of the differences in the frequency of fraud occurring in businesses according to company characteristics and demographic characteristics of employees.

Keywords