EĞİTİM YÖNETİMİNDE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ

Author :  

Year-Number: 2023-139
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-12 01:07:27.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 185-197
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada eğitim yönetiminde farklılıkların yönetimi konusu ele alınmıştır. Toplumun her kesiminde karşılaştığımız, birlikte çalıştığımız bireyler her açıdan birbirinden farklılıklar göstermektedir. İnsan ve insan gücü yönetimi son zamanlarda daha çok önem kazanmakta ve bu alanda uzmanlaşmak da birçok iş yerinin önceliği haline gelmektedir.  Bu açıdan farklılıkların yönetimi, tüm örgütler için bilhassa eğitim örgütlerinde, farklılıkların tanınması ve onlara gerekli önemin verilip doğru yönetilmesi ve böylece maksimum verim alınabilmesi için önemli olduğu gerçeği ile karşı karşıya kalınmaktadır. Hatta Örgütlerde çalışan insanlar farklılıkları ile önem kazanmaya başlamışlar ve örgütler de bu farklılıkları görüp geliştirdikleri yeni bir yönetim anlayışı ile çalışanlarının en verimli yönlerini ortaya çıkarmaya ve üst düzey bir verim almaya çalışmışlardır. Örgütlerin bu yönetim anlayışıyla ilgili eğitimlerin düzenlenmesi, çalışanlarına ve özellikle de yöneticilerine bu konuda hizmetiçi eğitimleri aldırması kaçınılmazdır.

Keywords

Abstract

In this study, the issue of management of differences in educational administration is discussed. The individuals we meet and work with in every segment of society differ from each other in every aspect. Man and manpower management has become more important recently and specializing in this field has become the priority of many workplaces. In this respect, we are faced with the fact that the management of differences is important for all organizations, especially in educational organizations, for the recognition of differences, for giving the necessary importance to them and managing them correctly, and thus for maximum efficiency. In fact, people working in organizations have started to gain importance with their differences, and organizations have tried to reveal the most productive aspects of their employees and get a high level of efficiency with a new management approach that they have seen these differences and developed training is inevitable.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics