TÜRK HALK MÜZİĞİ ANALİZİNDE HESAPLAMALI YAKLAŞIMLAR

Author :  

Year-Number: 2023-137
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-09 15:18:44.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 112-129
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk halk müziğini hesaplamalı yaklaşımlarla incelemek-analiz etmek son yıllarda gelişim gösteren bir araştırma alanıdır. Özellikle hesaplamalı etnomüzikoloji disiplini içerisinde konumlanan bu yaklaşım diğer geleneksel müziklerden ayrı olarak bizatihi yaratmaya dayalı, kendiliğinden doğal üretim-besteleme ortamı olan, halkın kendi müziği üzerinde bir sayısal işlemler bütününün uygulanmasına dayanmaktadır. Bu uygulamalar bütünü çoğu araştırmada ses kayıtları üzerinde sinyal işleme modelleriyle gerçekleştirilirken, günümüzde artık sembolik verilerin de yoğun bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Bu araştırmada, Türk halk müziğinin analizinde kullanılan hesaplamalı yaklaşımların uygulanışından beri nasıl bir ilerleme kaydedildiği, model ve yaklaşım olarak ne tür çalışmaların yapıldığı ve hangi veri bankalarının kullanıldığına ilişkin genel bir bakışın ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bulgular hesaplamalı dünya müzik yaklaşımları üzerinde temellendirilerek sunulmuştur. Elde edilen veriler çerçevesinde Türk halk müziğinde hesaplamalı yaklaşımların son yıllarda gözle görülür oranda arttığı görülmüştür. Bunlar çoğunlukla bir müzik yapıtının yapısal incelenmesinde izlenen müzikal analiz aşamalarında gerçekleştirilirken, kimi araştırmalarda ise yapay öğrenme ve stokastik modeller gibi incelemelerle çözümleme ve modelleme üzerine analizlerin yapıldığı da görülmüştür.

Keywords

Abstract

Examining and analyzing Turkish folk music with computational approaches is a research area that has developed in recent years. This approach, which is located in the discipline of computational ethnomusicology, is based on the application of a whole of numerical operations on the music of the people, which is a natural production-composition environment based on creation itself, apart from other traditional music. While all of these applications were carried out with signal processing models on sound recordings in most researches, it is now seen that symbolic data is used intensively. In this research, it is aimed to present an overview of how computational approaches used in the analysis of Turkish folk music have progressed since their implementation, what kind of studies have been done as a model and approach, and which datasets have been used. The findings are presented based on computational world music approaches. Within the framework of the data obtained, it has been observed that computational approaches in Turkish folk music have increased visibly in recent years. While these are mostly carried out in the musical analysis stages followed in the structural analysis of a musical piece, it has also been observed that analyzes on analysis and modeling are made with analyzes such as artificial intelligence and stochastic models in some studies. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics