EDWARD BENJAMİN BRİTTEN SOLO VİYOLONSEL SÜİTİ NO.1 OP. 72 ÜZERİ-NE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2023-137
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-02 23:31:00.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 87-95
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Edward Benjamin Britten 20. Yüzyılın önemli İngiliz bestecilerinden biridir. Orkestra, opera, bale, koro, solo süit, oda müziği, vokal müzik ve film müzikleri gibi eserleri ile çok yönlü bir bestecidir. Bestecilik yıllarının ilk dönemlerinde film müzikleri ve operaya yönelmiş olsa da 1960 yılında dünyaca ünlü viyolonsel sanatçısı Mstislav Rostropovich ile tanıştıktan sonra on yıl boyunca viyolonsel için besteler yapmaya başlamıştır. Viyolonselin dışında gitar, piyano, viyola, obua timpani için de solo eserler bestelemiştir. Edward Benjamin Britten, altı adet viyolonsel eseriyle viyolonsel repertuarına önemli katkılarda bulunmuştur. Op. 65 Viyolonsel ve Piyano için sonat, Op. 68 Viyolonsel Senfonisi, Op. 72, Op. 80, Op. 87  3 adet Viyolonsel Süiti ve Tema 'Sacher viyolonsel için yazdığı eserlerdir. Bu araştırmada No.1 Op 72 solo viyolonsel süitinin kısa bir incelemesi yer almaktadır. Bu eseri seslendirmek isteyen çalıcılar için kısa bir bilgilendirme, eseri tanımak ve tanıtmak bu araştırmanın başlıca amacıdır. Ayrıca çalıcılar için bazı çalışma tavsiyeleri de araştırmanın içinde yer almaktadır.

Keywords

Abstract

Edward Benjamin Britten is one of the important English composers of the 20th century. He is a versatile composer with works such as orchestra, opera, ballet, choir, solo suite, chamber music, vocal music and film scores. Although he focused on film music and opera in the early stages of his composing years, he started composing for the cello for ten years after meeting the world-famous cello artist Mstislav Rostropovich in 1960. Apart from the cello, he also composed solo works for guitar, piano, viola and oboe timpani. Edward Benjamin Britten made significant contributions to the cello repertoire with his six cello works. Kiss. 65 Sonata for Cello and Piano, Op. 68 Cello Symphony, Op. 72, Op. 80, Op. 87 3 Cello Suites and Themes 'Sacher wrote for cello. This research includes a brief review of the No.1 Op 72 solo cello suite. A brief briefing for the players who want to sing this piece, getting to know and introducing the piece is the main purpose of this research. In addition, some study recommendations for players are also included in the research.

Keywords