ÖĞRENCİLERİN DEĞER KAZANIMLARINDA ÖĞRETMENLERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ: DERLEME ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2023-137
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-22 11:41:41.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 230-241
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenlik mesleği, öğrencilere bilgi, beceri, deneyim, tutum, davranış ve değerlerin kazandırılmasını amaçlayan, alanında özel yetiştirilmiş bireyler tarafından gerçekleştirilen profesyonel bir meslektir. Bu bakımdan öğretmenlerin kişisel ve mesleki alanda bazı yeterliklerinin bulunması gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin yeterliklerine ilişkin çalışmalar yapılmış ve mesleki bilgi, mesleki beceri, tutum ve değerlere ilişkin yeterlik alanları belirlenmiştir. Bu araştırmada Öğrencilerin Değer Kazanımlarında Öğretmenlerin Etkisinin İncelenmesi amaçlanmıştır.Bu amaçla literatürde yeralan araştırmalardan faydalanılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda çocukların değer kazanımlarının erken çocukluk dönemlerinden itibaren ve aile ortamında başladığı belirlenmiştir. Bununla birlikte çocuklarda değerlerin gelişimi önemli düzeyde okul ortamında eğitsel süreçler ve sosyal ilişkiler aracılığıyla sağlanmaktadır. Öğretmelerin değer eğitimine ilişkin çalışmaları, eğitim öğretim programı içerisinde yer alan etkinlikler aracılığıyla yapılmaktadır. Çocuklarda değerlerin eksik olması, tutum ve davranışlarda bozukluklara yol açan, çocukların dışlanma, yalnızlık, kaygı ve mutsuzluk gibi algılara neden olmaktadır. Bu durumda çocuklarda davranış bozuklukları ile birlikte, sosyal medya ve madde bağımlılığı gibi istenmeyen durumlar görülebilmektedir.

Keywords

Abstract

Teaching profession is a professional profession that aims to provide students with knowledge, skills, experience, attitudes, behaviors and values ​​and carried out by individuals specially trained in their field. In this respect, teachers must have some personal and professional competencies. Studies on the competencies of teachers were carried out by the Ministry of National Education and competence areas related to professional knowledge, professional skills, attitudes and values ​​were determined. In this study, the Investigation of Teachers' Effect on Students' Value Acquisitions was matched. For this purpose, evaluations were made by making use of the researches in the literature. As a result of the research, it has been determined that the value acquisition of children starts from early childhood and in the family environment. However, the development of values ​​in children is provided at a significant level through educational processes and social relations in the school environment. Teachers' work on value education is carried out through the activities included in the education program. The lack of values ​​in children causes perceptions such as exclusion, loneliness, anxiety and unhappiness, which lead to disorders in attitudes and behaviors. In this case, undesirable situations such as social media and substance abuse can be seen in children along with behavioral disorders.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics