CUMHURİYET HİKÂYESİNDE KADIN YAZARLAR VE AYLA KUTLU’NUN SEN DE GİTME TRİYANDAFİLİS ÖYKÜSÜNÜN İNCELEMESİ

Author:

Year-Number: 2023-139
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-29 13:19:10.0
Language : Türkçe
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 424-440
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cumhuriyet dönemi Türk hikâyesinde eser vermiş kadın yazarlarımızı anlamaya ve anlatmaya çalıştığımız bu makalemizde genel bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmamızın amacı genel bir bakış açısı kazanmakla beraber Cumhuriyet dönemi kadın hikâyecilerimiz hakkında fikir sahibi olmaktır. Edinebildiğimiz her bilgiyi değerlendireceğimiz bu çalışmada adı geçmeyen Cumhuriyet dönemi hikâye yazarı olan kadın yazarlarımızda olabilir. Bu çalışmada çok kapsamlı bir araştırma yapılmadığından dolayı Türk hikâyesinin değerli yazarlarının her birine ayrı inceleme yapmak arzusu içinde olduğumuzu ifade etmek isteriz.    Yaptığımız araştırmalardan dolayı değindiğimiz kadın yazarların bazıları varoluşçu ve gerçeküstücü yazarlar bazısı kadın sorunsalına ele alan yazarlar bazısı toplumcu gerçekçi yazarlar bazısı ise toplum ve geleneksel değerleri ele alan yazarlardır. Burada yaptığımız çalışmada tek bir anlayışa ya da akıma bağlı kalmış yazarları değil genel olarak Cumhuriyet dönemi Türk hikâyesinde eser vermiş kadın yazarlarımızı ele almaya çalıştık. Bunun yanında Ayla Kutlu’nun Sen De Gitme Triyandafilis adlı öyküsünün kısa bir incelemesini yapmaya çalıştık.

Keywords

Abstract

In this article a general evaluation has been made in which we try to understand and explain our women writers who wrote works in the Turkish story of the Republican period.The aim of our study is to gain a general perspective about our Republican period women storytellers and to have an idea about them.In this study, where we will evaluate all the information we have obtained, there may be female authors whose names are not mentioned.This study is not a comprehensive study on Turkish storytelling. We would like to express our desire to make a separate analysis for each of the valuable authors of the Turkish story.There are four types of women authors in this study.  The first is existentialist and surrealist writers, the second is writers who deal with women's issues, the third is society realist writers, and the fourth is writers who deal with society and traditional values.In this study, we did not examine authors who adhered to only one understanding or movement.  In general, we examined our women writers who have works in the Turkish story of the Republican period. In this article, we tried to make a short review of Ayla Kutlu's story Sen De Gitme Triyandafilis.

Keywords