CÜNEYD KOSAL’ IN MAHÛR-HİCÂZ MAKAMINDAKİ KANUN TAKSİMİNİN TEKNİK AÇIDAN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2023-137
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-03 00:18:33.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 155-164
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cüneyd Kosal, yakın geçmişle günümüz arasında köprü oluşturmuş bir kanun icracısı, besteci, araştırmacı ve hatta şair olarak Türk müziğinin her alanında çok büyük hizmetler vermiş bir müzik adamıdır. Bu çalışmada; Cüneyd Kosal’ ın Mahûr-Hicâz makamındaki kanun taksimi icra teknikleri bakımından incelenmiştir. Verilerin toplanmasında literatür taraması, doküman incelemesi ve arşiv taraması yapılmıştır. Cüneyd Kosal’ ın icra ettiği taksim notaya alınmış ve Finale 2014 programıyla bilgisayar ortamında yazılmıştır. Öncelikle taksiminde kullandığı süsleme teknikleri hakkında bilgi verilmiş ve bu teknikler nota üzerinde belirtilerek ayrı ayrı açıklamaları yapılmıştır. Kosal’ ın Mahûr-Hicâz makamındaki taksiminin analizi doğrultusunda en fazla fiske tekniğini kullandığı sonucuna varılmıştır. Kosal’ ın tavrının kazanılabilmesi ve yol gösterici bir konuma sahip olması bakımından, kanun icracıları ve eğitimcileri tarafından örnek alınması gerektiği önerilmiştir.

Keywords

Abstract

Cüneyd Kosal is a musician who has built a bridge between the recent past and the present, and has provided great services in every field of Turkish music as a qanun performer, composer, researcher and even poet. In this study; The qanun improvization in Cüneyd Kosal's Mahûr-Hicâz maqam has been examined in terms of execution techniques. In the collection of data, literature review, document review and archive scanning were made. The improvisation performed by Cüneyd Kosal was notated and written in the computer environment with the Finale 2014 program. First of all, information was given about the decoration techniques he used in his improvization and these techniques were explained on the note and explained separately. In accordance with the analysis of Kosal's improvization in Mahûr-Hicâz maqam, it was concluded that he used the flick technique the most. It has been suggested that Kosal should be taken as an example by law enforcers and educators in order to gain his position and to have a guiding position.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics