KADIN SUÇLULUĞUNDA AİLE İÇİ İSTİSMARIN YERİ

Author:

Year-Number: 2023-137
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-03 00:12:19.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 15-28
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı çocuklukta ve evlendikten sonra aile içinde istismara maruz kalma ile kadın suçluluğu arasındaki ilişkiyi istismarın biçimi ve işlenen suçun türü açısından incelemek ve etki düzeylerini belirlemektir. Yöntem: Çalışma, kesitsel nitelikte uygulamalı bir çalışmadır. Sivas “Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu”da toplam 384 hükümlü kadın bulunmakta olup, 163’ü kendi isteği ile çalışmaya katılmıştır. Verilerin elde edilmesinde 67 sorudan oluşan bir soru formu kullanılmıştır. Bulgular: Çoklu regresyon analizi sonucu, çocuklukta ve evlendikten sonra istismara maruz kalmanın hayata ve şerefe karşı suçlar üzerinde, çocukluk hariç, sadece evlendikten sonra istismara maruz kalmanın ise malvarlığına karşı işlenen suçlar üzerinde etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Sonuç: Çocuklukta ya da evlendikten sonra maruz kalınan aile içi istismar, kadınların suç işleme nedenleri, işledikleri suç türleri ve bu suçları işleme biçimleri üzerinde kısmen etkili olan faktörlerden biridir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to examine the relationship between exposure to domestic abuse in childhood and after marriage and female criminality in terms of the type of abuse and the type of crime committed, and to determine the level of impact. Method: The study is a cross-sectional applied study. There are 384 convicted and prisoner women in Sivas "Women's Open Penitentiary Institution" and 163 of them voluntarily participated in the study. A questionnaire consisting of 67 questions was used to obtain the data. Results: The results of multiple regression analysis showed that exposure to childhood and post-marriage abuse had an effect on crimes against life and honor, and abuse only after marriage, excluding childhood, had an impact on crimes against property. In terms of the type of abuse, exposure to sexual abuse is the common independent variable that has an effect on all three types of crime. Conclusion: Domestic abuse in childhood or after marriage is one of the factors that partially affect the reasons for committing crimes, the types of crimes committed by women and the way they commit these crimes.

Keywords