AMATÖR ÇOK SESLİ KOROLARIN, KORO ÜYELERİNİN BİREYSEL GELİŞİMLERİNE KATKILARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-137
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-03 00:10:05.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma; amatör çok sesli koroların, farklı meslek gruplarından oluşan koro üyelerine bireysel alanda gelişim katıp katmadığını, gelişimin ne seviyede olduğunu incelemek amacıyla yapılmıştır. Amatör çok sesli korolarda yer alan koro üyelerine anket yöntemi ile sorular yöneltilmiştir. Yapılan anketler koro üyelerinin; çok sesli koro müziğine dair görüşlerini, koro müziğinin bireysel gelişimlerine yönelik verilerin analizini ortaya koymayı amaçlamıştır. Anketlerle elde edilen bulguların değerlendirilmesi sonucunda; bireylerin amatör çok sesli bir koroya üye olmasının bireysel anlamda olumlu ve büyük oranda etkili olduğu gözlenmiş ve çok sesli koroların insan yaşamında toplumsallık ve bütünsellik bakımından yararlarının yadsınamaz olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma sonucunda saptanan durumlara yönelik amatör çok sesli koroların işlevselliği, yeterliliği ve sürdürülebilirliği konusunda gerekli çözüm önerilerinde bulunulmuş, araştırmanın amatör çok sesli korolarda bugün devam eden ve bundan sonra sürdürülecek olan koro müziğinin insan ve toplum üzerinde yarattığı gelişime katkı sağlayacağı düşünülmüştür.

Keywords

Abstract

This research was conducted to investigate whether amateur polyphonic choirs contribute to individual development to choir members of different occupational groups and to what level of development. Questions were asked to the choir members in the amateur polyphonic choirs with the survey method. The surveys were performed by the choir members; polyphonic choral music, individual development of the choral music aimed to reveal data analysis. As a result of the evaluation of the findings obtained through surveys; it has been observed that individuals being members of an amateur polyphonic choir are positive and highly effective in individual and the benefits of polyphonic choirs in terms of sociality and totality in human life are undeniable. As a result of the research; necessary solutions were suggested for the functionally, adequacy and sustainability of the amateur polyphonic choirs for the situations determined and it was thought that the choir music which will continue in the amateur polyphonic choirs today and will continue to contribute to the development of human and society.

 

 

Keywords