KALP YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA E-SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ BESLENME DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2023-136
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-17 22:37:45.0
Language : Türkçe
Konu : Dahili Hastalıklar Hemşireliği
Number of pages: 231-240
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’nin doğusunda bulunan bir üniversite hastanesinde yürütülen bu tanımlayıcı tipteki araştırmada e-sağlık okuryazarlığının kalp yetersizlikli hastaların beslenme davranışları üzerine etkisi belirlemek amaçlanmıştır. 127 hasta ile tamamlanan araştırmada bu hastaların e-sağlık okuryazarlık düzeyi ile beslenme davranışları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı; yaş, eğitim durumu, meslek, gelir düzeyi, ikamet yeri, internet kullanım becerisi, günlük internet kullanım süresi, araştırma yöntemi ve sağlık araştırması için internet kullanım süresinin e-sağlık okuryazarlığı için, eğitim düzeyinin ise beslenme davranışları için önemli değişkenler olduğu bulunmuştur. Bu bulgular ışığında; hastaların doğru bilgi kaynaklarını nasıl ayırt edebilecekleri, beslenme kılavuzları ve faydaları konusunda danışmanlık verilmesi ve çalışmanın daha geniş ve farklı gruplarla yürütülmesi önerilebilir.

Keywords

Abstract

In this descriptive study conducted in a university hospital in eastern Turkey, it was aimed to determine the effect of e-health literacy on the nutritional behaviors of patients with heart failure. In the study completed with 127 patients, it was found that there was no significant relationship between e-health literacy level and nutritional behaviors of these patients; age, educational status, occupation, income level, place of residence, internet usage skills, daily internet usage time, research method and internet usage time for health research were found to be important variables for e-health literacy and education level was found to be important variables for nutritional behaviors. In the light of these findings, it may be recommended that patients should be counseled on how to distinguish the correct information sources, nutrition guidelines and their benefits, and the study should be conducted with larger and different groups.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics