ULUSAL GAZETE İLLÜSTRASYONLARININ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI AÇISINDAN ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2023-136
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-17 22:32:35.0
Language : Türkçe
Konu : Görsel İletişim Tasarımı
Number of pages: 179-191
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişim sektörünün uzun yıllar lokomotifi gazeteler olmuştur. Ulusal gazeteler dünyanın her yerinde toplumların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde çok önemli bir misyonu yerine getirmişlerdir. Günümüzde basılı gazetecilik interaktif bir yapıya evirilmiş olsa da hala toplumlar üzerinde yadsınamayacak bir etkinliğe sahiptir. Dijital çağ, günümüz yaşam biçiminde bilgi ve habere ulaşmanın hızlı bir tempoya ulaşması gazetelerin yazılı iletişim ağırlıklı yapısının görsel iletişime dönüşmesini zorunlu kılmıştır. Karmaşık uzun haber ve analizler dahi bilgi grafiği adı verilen infografikler yardımı ile okuyucuya kolay ve cazip hale getirilmeye çalışılmaktadır. Özellikle ülkemizde basılı veya dijital gazeteler ve dergiler büyük oranda görsel iletişim ürününe dönüşmüşlerdir. Endüstride, ticarette, eğitimde aktarılacak mesaj ve bilginin etkinliğini arttırmak veya hızlı şekilde algılamasını sağlamak için illüstrasyon kullanımı uzun yıllardır kullanılmaktadır. Son yıllarda gazete yayıncılığında da illüstrasyon kullanımı yaygınlık kazanmıştır. Geleneksel illüstrasyon çizimi gelişen teknolojiyle dijital ağırlıklı hazırlanmaktadır. Hala sanatsal becerilerini ve kendi üsluplarını ortaya koyan çalışmalarda varlığını sürdürmektedir. Kitle iletişim ürünü olan gazetelerde yazıların içeriği kadar kullanılan her türlü görselinde ortaya koyduğu mesaj ve algı yapısı önem taşımaktadır. Makalede ülkemizdeki ulusal gazetelerden rast gele seçilen illüstrasyonlar geçmişten günümüze kadar oluşmuş görsel iletişim tasarım bilgi ve kavramları çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Newspapers have been the locomotive of the communication sector for many years. National newspapers have fulfilled a very important mission in informing and directing societies in the world. Although print journalism has evolved into an interactive structure, it still has an undeniable effect on societies. In the digital age, the rapid pace of reaching information and news in today's lifestyle has made it necessary for the written communication-dominated structure of newspapers to turn into visual communication. News and analysis are made easy and attractive to the reader with the help of infographics called infographics. Newspapers and magazines have largely turned into visual communication products. The use of illustration has been used for many years to increase the effectiveness of the message and information or to enable it to be perceived quickly. Traditional illustration drawing is prepared digitally with the developing technology. The message and perception structure of the visual used in newspapers is as important as the content of the articles. In the article, randomly selected illustrations from national newspapers in our country have been tried to be evaluated within the framework of visual communication design knowledge and concepts that have been formed from the past to the present.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics