ORTAOKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ GÖZÜNDEN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SÜRECİ

Author :  

Year-Number: 2023-136
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-17 22:25:48.0
Language : İngilizce
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 149-167
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaokul psikolojik danışmanlarının bakış açısıyla psikolojik danışma süreçlerini ve deneyimlerini değerlendirmektir. Nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen bu çalışmanın verileri İstanbul ilinde öğrenci sayısının fazla olduğu ve sadece bir psikolojik danışmanın görev yaptığı ortaokullarda görev yapan 6 psikolojik danışmandan yarı yapılandırılmış görüşme soruları aracılığıyla toplanmıştır. Bu araştırmanın verileri 2013 yılında yüksek lisans tezi kapsamında toplanmıştır. Okul psikolojik danışmanlarının okullarındaki psikolojik danışma uygulamalarına ilişkin görüşlerinin alındığı araştırmanın bulguları, son yıllardaki güncel araştırma sonuçlarıyla birlikte tartışılmıştır. Katılımcılarla yapılan görüşmelerde “Öğrencilerin Okul Psikolojik Danışmanına Ulaşma Yolları”, “Öğrencilerin Desteğe İhtiyaç Duydukları Konular”, “Öğrenci Beklentilerini Yönlendirme”, “Okul Psikolojik Danışmanlarının Yeterlik Algısı”, “İşbirliği” olmak üzere 5 ana tema elde edilmiştir. Diğerleriyle”, “Okul Danışmanlığı Sürecindeki Temel Zorluklar” ve “Alternatif Destek Yolları”. Çalışmanın sonunda okullarda psikolojik danışma hizmetlerinin daha etkili olabilmesi için önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate the counselling processes and experiences from the perspective of middle school psychological counsellors. The data of this study, which was carried out with the qualitative research method, were collected through semi-structured interview questions from 6 psychological counsellors working in middle schools in Istanbul where the number of students is high and only one counsellor works. The data of this research were collected in 2013 within the scope of the postgraduate dissertation. The findings of the study were discussed together with the current research results of the last years, in which the opinions of school counsellors regarding the psychological counselling practices in schools were taken. 5 main themes were obtained from the interviews with the participants: “The Ways for Students to Access School Counsellor”, “The Issues Students Have Needed Support”, “Addressing Students’ Expectations”, “Competence Perception of School Psychological Counsellors”, “Cooperation with Others”, “Main Challenges in School Counselling Process” and “Alternative Support Routes”. At the end of the study, suggestions were made to make psychological counseling services more effective in schools. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics