KURUCU ŞAHSİYET BAĞLAMINDA DİNİ DÜŞÜNCENİN İNTİŞARI: MUHYİDDİN ARABİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2023-136
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-25 22:59:06.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 117-124
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Temel kurumlardan biri olan din, sosyolojik anlamda farklı alt başlıklarla çalışmalarda konu edinilir. Bunlardan birini dini düşünce başlığı oluşturur. Sistemsel ve fikirsel bağlam başta olmak üzere değişik şekillerde çalışılan dini düşünce bu makalede kurucu şahsiyet bağlamında Muhyiddin Arabi üzerinden ele alınmıştır. Kurduğu Vahdet-i vücûd düşüncesini aynı zamanda İslam coğrafyasının başından sonuna kadar yaptığı seyahatle tanıtan ve yayan şahsiyet olması onu farklı bir konumda tutmaktadır. Bu makalede biz Muhyiddin Arabi’nin düşüncesini ve bu düşüncenin yayılımını ele alıyoruz. Kaynak taramasıyla ve sosyolojik yöntemle (yani vasıflama-karşılaştırma-açıklama bağlamında) konunun tasvirini yapıyoruz. Durduğu noktayı İslam düşüncesi çerçevesinde konu ediniyoruz. Muhyiddin Arabi’ni dini düşüncenin kurulma ve yayılma özelliklerini bünyesinde birleştirme yönüne dikkat çekmeyi amaçlıyoruz.

Keywords

Abstract

Religion, which is one of the basic institutions, is the subject of studies with different sub-titles in sociological sense. One of them is the title of religious thought. Religious thought, which has been studied in different ways, especially in the systemic and intellectual context, is discussed in this article through Muhyiddin Arabi in the context of the founding personality. Being the person who introduced and spread the idea of ​​unity of existence, which he founded, with his travels from the beginning to the end of the Islamic geography, keeps him in a different position. In this article, we discuss Muhyiddin Arabi's thought and its spread. We describe the subject in the context of literature review and sociological method (that is, in the context of qualification-comparison-explanation). As a result, we discuss the point he stands in in the context of Islamic thought. Our aim is to draw attention to this aspect of Muhyiddin Arabi that combines the features of establishing and spreading religious thought.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics