KTOUTS/KTUC MANASTIRI SAİNT JEAN BAPTİSTE KİLİSESİ’NİN İÇ MEKAN PLASTİK SÜSLEMELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2023-136
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-17 21:51:23.0
Language : Türkçe
Konu : Sanat Tarihi
Number of pages: 83-104
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ktouts/Ktuc Manastırı, Van Gölü Havzası Çarpanak Adası üzerinde yer almaktadır. Bu çalışmada manastır bünyesindeki yapı birimlerinden Saint Jean Baptiste Kilisesi’nin iç mekan plastik süslemelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu içerikten yola çıkarak plastik süslemeler üzerine kültürel değerler bağlamında  etkileşimin olup olmadığı değerlendirilmeye çalışılmıştır. Yapının iç mekan bezeme öğeleri, duvar nişi ve haç işlemeli taşlar üzerinde uygulanmıştır. Her biri ayrı taş bloğuna kabartma tekniğinde işlenmiş tekli kompozisyon düzenlemesindedir. Bölgenin tarihsel sürecinin getirdiği birçok etkiyi kendi bünyesinde barındıran bezeme unsurlarında kültürel etkileşimler ile karşılaşılmaktadır. Özellikle Türk–İslam sanatının etkisi, ele alınan Ermeni mimari bezemelerinde karşımıza çıkan bulgulardır. Bu çalışmada, gerek görsel gerek teknik olarak belgelenen bezeme unsurlarının farklı nitelikte/işlevsellikte olduğu ve kompozisyon - motif açısından çeşitlilik göstermesinin yanı sıra ortak anlamlar taşıdığı sonucuna varılmıştır. Bezeme motifleri, sanat eğilimindeki çeşitlilik ile birlikte kültürel etkileşimin ve biraradalığın somut kültürel mirasını ortaya koyan verileri sunmaktadır.

Keywords

Abstract

Ktouts/Ktuc Monastery is located on Çarpanak Island in the Lake Van Basin. In this study, it is aimed to examine the interior plastic decorations of the Saint Jean Baptiste Church which is from building units in the monastery. On the basis of this content, it has been attempt to evaluations as to whether cultural interaction on plastic ornaments in the context of cultural values. The interior decoration items of the building were implemented on the wall niche and the Cross-Engraved Stones/Cross Stones. Each one is in a single composition arrangement embroidered on a separate stone block in relief technique. It is encountered with cultural interactions in the decoration items which contain in itself many of impact arriving from historical process of the region. In particular the influence of Turkish-Islamic art is the findings that encountered and synthesized in the Armenian architectural decorations. In this study, it was concluded that  have a common meanings  in addition to being diverse in terms of composition and motif, it is in the different qualified/functionality of the decoration items documented documented as both visually and technically. The decoration motifs,  offers  the data revealing the tangible cultural heritage of  togetherness  and  cultural interaction together with the diversity in the artistic trend.

Keywords