FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE CRITIC VE MAIRCA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI: KATILIM BANKALARI ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-135
Number of pages: 110-124
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Katılım bankaları ekonomilerde faizden uzak işlem yapmak isteyen müşterilerin tercih ettiği banka türleridir. Faaliyetlerini Türkiye’de sürdüren altı katılım bankasının finansal performans ölçümlerini Critic ve Mairca yöntemlerini içeren bütünleşik bir ÇKKV yöntemi ile analiz edilmesi çalışmamızda amaçlanmıştır. Bunun için katılım bankalarının 2021 yılı verileri bankaların yıllık bazda yayınladıkları faaliyet raporlarından yer alan konsolide olmayan mali tablolarından elde edilmiştir. Peformans analizinde kullanılacak olan kriterlerin ağırlıkları Critic yöntemi kullanılarak elde edilmiş sonrasında ise elde edilen alternatiflerin değerlendirmelerinin sıralaması Mairca yöntemi ile bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda ise 2021 yılı verilerine göre Critic yöntemi kuulanıldığında katılım bankalarının finansal performanslarının belirlenmesinde en önemli kriterin Likit Aktifler / Yükümlülükler en önemsiz kriterin ise Net Kar-Zarar / Toplam Aktifler olduğu; Mairca yöntemine göre 2021 yılında katılım bankaları arasında finansal performans sıralamasında ilk sırayı Kuveyt Türk katılım Bankası A.Ş. altıncı sırayı ise Ziraat Katılım Bankası A.Ş.nin aldığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Participation banks are the types of banks preferred by customers who want to make transactions in economies away from interest. It is aimed in our study to analyze the financial performance measurements of six participation banks operating in Turkey with an integrated MCDM method including Critic and Mairca methods. For this purpose, the data of the participation banks for the year 2021 were obtained from the unconsolidated financial statements included in the annual reports published by the banks. The weights of the criteria to be used in the performance analysis were obtained by using the Critic method, and then the ranking of the evaluations of the obtained alternatives was found by the Mairca method. As a result of the research, when the Critic method is used according to the data of 2021, the most important criterion in determining the financial performance of participation banks is Liquid Assets / Liabilities and the least important criterion is Net Profit-Loss / Total Assets; According to the Mairca method, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ranked first in the financial performance ranking among participation banks in 2021. It was determined that Ziraat Katılım Bankası A.Ş. took the sixth place.

Keywords