ÇOK KÜLTÜRLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA YAKLAŞIMI AÇISINDAN ALT SOSYO-EKONOMİK DÜZEYİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-136
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-17 21:48:18.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 298-315
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyo-ekonomik düzey içinde bulunulan kültürün imkanlarından faydalanmayı önemli ölçüde etkilemektedir. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük bireyler toplumun diğer kesimlerine göre bu imkanlardan daha az yararlanmakta ve toplumsal yaşama etkin katılımları sınırlı bir biçimde gerçekleşmektedir. Bu durum bireylerin psikolojik iyi oluşlarını olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda sosyo-ekonomik düzeyi düşük bireylerin psikolojik yardım hizmetlerine ulaşmaları ve bu hizmetlerden verim almaları oldukça önemli bir hale gelmiştir. Bu çalışma, alt sosyo-ekonomik düzeyi çok kültürlü psikolojik danışma yaklaşımı bağlamında inceleme amacıyla yazılmıştır. Araştırmada sosyo-ekonomik durum, yoksulluk ve dezavantajlı grupların kavramsal çerçevesi hakkında bilgiler sunulmuş, dünyada ve Türkiye’de yoksulluk oranları ile ilgili istatistiki bilgiler paylaşılmış ve grupla psikolojik danışmada sosyo-ekonomik durumun grup üyesi seçimine etkisi, kültürel farklılıklara duyarlılıkla ilgili etik kurallar, psikolojik danışman ile danışan ilişkisinin nasıl olacağı ve çok kültürlü psikolojik danışma yeterlilikleri tartışılmıştır. Makalede sunulan görüşler çeşitli araştırma sonuçlarıyla desteklenmeye çalışılmıştır. Bu araştırma ulusal ve uluslararası alanyazını incelenerek yazılan derleme bir çalışmadır.

Keywords

Abstract

Socio-economic status has a significant effect on the utilization of the opportunities within one’s cultural environment. Individuals with low socio-economic status benefit less from these opportunities as compared to other socio-economic strata, which limits their effective participation in the functioning of the society. These circumstances negatively affect the individual’s psychological well-being. In this context, it is critical for individuals with low socio-economic status to have access to and benefit from psychological support services. This study was conducted to examine the lower socio-economic strata within a multicultural psychological counseling approach. In this research, information on the conceptual framing of socio-economic status, poverty and disadvantaged groups was collected, together with statistical information on poverty rates in the world and in Turkey. The effect of socio-economic status on the selection of members for group counseling, the ethical rules related to sensitivity to cultural differences, the relationship between the counselor and the client, and multicultural psychological counseling competencies were discussed. The views presented in the article are supported by findings from the research. This research is a review of national and international literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics