TÜRKİYE İMALAT SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 4.0 ADAPTASYON DÜZEYİ

Author:

Year-Number: 2022-135
Number of pages: 308-325
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojideki hızlı değişim imalat sanayini de etkilemekte. Firmaların bu teknolojinin ve dijtalleşmenin bu kadar hızlı geliştiği ortama uyum sağlamaları gerektiği açıktır. Dördüncü Sanayi Devrimi'ne kadar hızlı adaptasyon sağlanırsa, şirketler bu devrimsel ortamda rakiplerine göre avantaj elde edecek ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirecektir. Kuşkusuz gelişmiş ülkeler düzeyine çıkmaları veya bu ünvanı korumaları da aynı konuya bağlı olacaktır. Bu çalışmada Türkiye'de üretim sektöründe faaliyet gösteren firmaların Endüstri 4.0 olgunluk düzeyleri incelenmiştir. Verilerin analizinde SPSS v28 programı kullanılarak yapılan korelasyon ve regresyon analizleri sonucunda; Şirketlerde kullanılan dijital uygulamalar; ERP %70,1 yüksek kullanım oranı ile birinci, CRM %64,5 ile ikinci, MRP %31,0 ile üçüncü ve BI %28,9 ile dördüncü sırada yer almaktadır. Yine kullanılan Endüstri 4.0 uygulamaları; Büyük Veri ve Analitik %46,7 ile ilk sırada, Siber Güvenlik %45,7, Bulut Bilişim %44,7, Yapay Zeka %28,9, Derin Öğrenme ve Makine Öğrenimi %25,4, Otonom Robotlar %22,3 olarak tespit edilmiştir. Diğer yandan, sektöre göre Endüstri 4.0 olgunluk seviyeleri; Lojistik/Nakliye: 3,85 ilk sırada, BT/Elektronik/Yazılım: 3,83 ikinci sırada ve Enerji: 3,80 üçüncü sırada yer almaktadır. 

Keywords

Abstract

The rapid change in technology is also affected to the manufacturing industry. It is clear that companies need to adapt to the environment where this technology and digitalization are developing so rapidly. If rapid adaptation is achieved until the Fourth Industrial Revolution, companies will gain an advantage over their competitors and achieve sustainable development in this revolutionary environment. Undoubtedly, their rise to the level of developed countries or their protection of this title will depend on the same issue. In this study, the Industry 4.0 maturity level of companies in the production sector in Turkey has been examined. As a result of correlation and regression analyzes using SPSS v28 program in the analysis of the data; Digital applications used in companies; ERP ranks first with a high usage rate of 70.1%, CRM is in the second place with 64.5%, MRP is in the third place with 31.0% and BI is in the fourth place with 28.9%. Industry 4.0 applications used again; Big Data and Analytics ranked first with 46.7%, Cyber Security 45.7%, Cloud Computing 44.7%, Artificial Intelligence 28.9%, Deep Learning and Machine Learning 25.4%, Autonomous Robots 22.3% detected. On the other hand, Industry 4.0 maturity levels by sector; Logistics/Transport: 3.85 in first place, IT/Electronics/Software: 3.83 in second place and Energy: 3.80 in third place.

Keywords