İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İÇİNDEKİ YERİNİN LİTERATÜR TARAMASI YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2022-135
Number of pages: 509-519
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları, çalışma ortamlarında meydana gelebilecek kazaları ve meslek hastalıklarını çeşitli yöntemlerle önleme amacı ile gerçekleştirilmektedir. Bir işletmede en üst düzeydeki yöneticiden en alt kademede çalışan işçiye kadar tüm çalışanların kaliteyi üretmeye katkıda bulunması felsefesi olan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) sadece üretilen ürünün kalitesi değil aynı zamanda çalışma ortamındaki verimliliği ve kaliteyi de hedefleyen bir felsefedir. Bu anlamda çalışma ortamlarında iş kazaları ve meslek hastalıklarının da önlenmesi Toplam Kalite’ye yönelik bir faaliyet olacaktır. Bu çalışma ile, gerek ülkemizde gerekse de dünyada, son 20 yılda toplam kalite yönetiminin İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) perspektifi açısından araştırıldığı makale ve tez araştırmaları ayrıntılı incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırmada Türkiye, Polonya, İspanya, İran ve Romanya’da 2000-2019 yılları arasında yazılmış makale ve tez çalışmaları literatür tarama ve tez değerlendirme yöntemi ile incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Occupational Health and Safety practices are carried out with the aim preventing accidents and occupational diseases that may occur in working environments. Total Quality Management is the philosophy that begins with top management and employees at all levels of the company should be involved. Total Quality Management is a philosophy that aims not only the quality of the product, but also the efficiency and quality in the working environment. In this sense, the prevention of work accidents and occupational diseases in working environments will be an activity for Total Quality. With this study, both in Turkiye and in the world, the articles and thesis researches in which total quality management has been researched in terms of occupational health and safety perspective in the last 20 years have been examined and evaluated in detail. In the research, articles and thesis studies written between 2000-2019 in Turkiye, Poland, Spain, Iran and Romania were examined by literature review and thesis evalution method.

Keywords