TÜRKİYE’DEKİ ŞİRKETLER İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN ARAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2022-135
Number of pages: 10-25
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Şirketlerin dijital dönüşümü yeni dijital teknolojilerin kullanılması ve iş süreçlerinin dijitalleştirilmesinden daha fazlası olup, yeni dijital iş modellerinin oluşturulmasını ve dijital bir kurumsal kültür ve organizasyonun oluşturulmasını içermektedir. Bu yüksek düzeydeki karmaşıklık nedeniyle dönüşüm süreci şirketler için her zaman sorunsuz ilerlememektedir. Bu çalışma, Türk şirketlerini dijital dönüşüm yolculuklarında nelerin sınırlandığını belirlemeyi ve Türk şirketlerine dijital dönüşüm projelerinde daha iyi bir deneyim için rehberlik etme umudu ile bazı temel engelleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Dijital dönüşümün önündeki genel engeller literatür analizinden belirlenmiş ardından uzman görüşme yöntemi ile sorgulanarak doğrulanmış ve genişletilmişlrdir. Türkiye’de aktif çalışan bir teknoloji danışmanlık şirketinden yedi uzmanla görüşülmüş ve sonuç olarak dijital dönüşüm önündeki ana engel “finansal kaynak eksikliği” olarak ortaya çıkmıştır. Bunu takip eden engeller ise şu şekilde belirlenmiştir: “zaman eksikliği”, “net vizyon/strateji eksikliği” ve “eksik süreç bilgisi”.

Keywords

Abstract

Digital transformation of companies is not only the use of new digital technologies and the digitalization of business processes, it includes also the creation of new digital business models and the establishment of a digital corporate culture and organization. Because of this high level of complexity, the transformation process does not always go smoothly for companies. This study aims to determine what limits Turkish companies in their digital transformation journey and to identify some key barriers in the hope of guiding Turkish companies for a better experience in digital transformation projects. General barriers to digital transformation were determined from literature analysis and then verified and expanded with the expert interview method. Seven experts from a Turkish tehnology consulting company were interviewed and as a result, the main barrier to digital transformation was identified as “lack of financial resources” followed by the barriers “lack of time”, “lack of a clear vision/strategy” and “missing process knowledge”.

Keywords